skip to Main Content
Hebben Energieprojecten Nu Altijd Invloed Op De Omgeving?   

Hebben energieprojecten nu altijd invloed op de omgeving?  

Onlangs was ik vlak bij Kassel in Duitsland aan de Edersee. Een leuk meer, waar ook veel toerisme is. Ik was daar ook als toerist en wat een prachtig uitzicht op het water.

De Edersee is een stuwmeer en is ontstaan omdat een dam is aangebracht in de rivier Eder. In de dam is een waterkrachtcentrale gebouwd. Vanuit mijn energie achtergrond vind ik dit een mooie oplossing, want zo kun je mooie schone hernieuwbare energie opwekken. Als je de informatieborden leest, dan heeft de totstandkoming van dit project veel impact op de omgeving gehad. Hele huizen zijn in het water verdwenen. Daar hebben ook mensen gewoond en die zijn naar elders gegaan. Ondanks dat ik vanuit mijn energieoogpunt waterkracht een mooie bron vind, hebben dergelijk projecten invloed op de omgeving en zeker ook grote impact op inwoners.

Nog 67 maanden te gaan tot 2030 

Ongeveer 100 maanden voor 2030 is een belangrijk rapport van de IPCC verschenen, het klimaatpanel van de Verenigde Naties. 2030 is een belangrijk jaartal om de doelen van het Klimaatakkoord Parijs, de Klimaatwet en van het Nationale Klimaatakkoord te halen. Nederland moet dan minimaal 55% van de broeikasgassen hebben gereduceerd ten opzichte van 1990. Dat is nodig om de stijging van de temperatuur op aarde te beperken. Dit inspireerde mij om iedere maand tot 2030 een blog te gaan schrijven over de klimaatverandering en hieraan gerelateerde thema’s.

Hoe zit dat bij andere waterkracht projecten?

Zonder nu alle waterkracht projecten te analyseren valt het mij op dat bij het aanleggen van stuwmeren vaker mensen of zelfs hele volksstammen moesten verkassen. In het Picos de Europa (Spanje) is bij Riaño een compleet nieuw dorp met winkels en een kerk gebouwd waar de mensen konden gaan wonen waarvan hun woning ging verdwijnen in het stuwmeer. Bij de Itaipudam tussen Brazilië en Paraguay zijn zelfs hele inheemse stammen verdreven. In de Scandinavische landen, waar ook stuwmeren met waterkrachtcentrales zijn zal dit ook vast hebben gespeeld.

Elektriciteit van zonnevelden en windturbines

Initiatieven om met zonnevelden of windturbines hernieuwbare energie op te wekken hebben impact op de omgeving en omwonenden. Deze projecten worden vaak met argusogen bekeken en leiden geregeld tot bezorgdheid en protesten. Er zijn ook mooie voorbeelden, waar vanuit lokale initiatieven zonnevelden en windturbines zijn gebouwd en waarbij in de omgeving de lasten en lusten eerlijk worden verdeeld. Je ziet dat bij die projecten het draagvlak toeneemt, vaak omdat inwoners worden betrokken en gehoord. Ik ken hierbij mooie voorbeelden in Nieuwleusen en Staphorst.

En bij kernenergie?

De plannen om tot nieuwe kerncentrales te komen vragen ook het één en ander van de omgeving. Onlangs gaven omwonenden van de huidige kerncentrales in Borsele, waar mogelijk nog twee kerncentrales gaan komen, een signaal af. Het was niet de bezorgdheid over de kans op vrijkomen van radioactiviteit of de veiligheid van de centrale. De omwonenden zien erg op om 15 jaar naast een bouwput te wonen waar duizenden arbeiders actief zijn.

Andere (ruimtelijke) projecten?

Naast de grote opgave die er ligt om tot hernieuwbare energie te komen in Nederland, zijn er nog meer grote opgaven. Ik noem een paar die ook direct invloed en impact hebben op de omgeving, omwonenden en ons uitzicht. Woningbouw, aanleg en verbreding van wegen, uitbreiding van bedrijventerreinen en meer ruimte voor Defensie.

Dus ja, volgens mij hebben alle ruimtelijke projecten als woningbouw, bedrijventerreinen, uitbreiding van Defensie, aanleg van wegen impact. Ook energieprojecten. Het beïnvloedt ons uitzicht en kan leiden tot overlast. De vraag is hoe je hier mee omgaat, hoe je omwonenden hierbij betrekt, hoort en hoe de lasten en lusten eerlijk worden verdeeld. Er is een complexe ruimtelijke puzzel te leggen in Nederland.