skip to Main Content
Trainingen

duurzaamheid en energietransitie

Regelmatig geef ik trainingen, workshops en presentaties en die gaan vaak over de thema’s duurzaamheid en energietransitie. Het kan dan gaan over het starten van burgerinitiatieven en duurzame projecten, maar ook over de vertaling van het Klimaatakkoord Parijs naar aardgasvrije wijken. En natuurlijk over de vraag hoe en in welke fase je inwoners betrekt bij de plannen. Vanzelfsprekend toegespitst op uw situatie, uitdaging of organisatie.

Bij Bender verzorg ik als trainer een onderdeel in het traineeprogramma Duurzaamheid en Energie. Daarin neem ik de trainees mee in de wereld van de energietransitie en dat gaat van het Klimaatakkoord Parijs 2015 tot aan warmtetransitie plannen in gemeenten. Zie hiervoor als inspiratie ook mijn blog. In februari 2024 verzorg ik weer een driedaagse training ‘energietransitie in de praktijk’ voor dit traineeprogramma. Ook geef ik een verdiepende workshop bij Bender over wijkuitvoeringsplannen (WUP’s). In dit plan wordt op wijk- of dorpsniveau aangeven hoe aardgas wordt vervangen door een alternatieve en duurzame warmtebron.

risicomanagement

Op het gebied van risicomanagement ben ik trainer voor de opleiding IRIS Security Management. Deze risicomanagement opleiding is toegespitst op het vakgebied van beveiliging (security) en uiteraard ook prima toepasbaar in andere vakgebieden. De opleiding werkt volgens het principe van het integraal risico-inventarisatie systeem van IRIS. Dit is een gestructureerde manier om risico’s in beeld te brengen, om risico’s te analyseren en om vervolgens met een kosten/batenanalyse de juiste maatregelen voor te stellen. De deelnemers kunnen na deze opleiding op managementniveau adviseren en doorstromen naar een post-HBO opleiding.

Voor de opleiding ISM werk ik samen SOBA Security Opleidingen in De Meern. Deze opleiding ISM wordt fysiek en online verzorgd. In januari 2024 start weer een nieuwe groep. U kunt zich nog inschrijven voor de nieuwe opleiding.

begeleiding van groepen

Ik verzorg intervisiebegeleiding bij traineegroepen en ben ook betrokken als mediator wanneer gesprekken ‘niet zo lekker lopen’. Door goed te luisteren, oordelen uit te stellen, elkaar aan te spreken en door te vragen komen we vaak bij de kern en tot oplossingen.

Eerst meer weten? Neem contact op en we bespreken samen de mogelijkheden!

Mogen we jou ook trainen? Of heb je nog vragen?