skip to Main Content
Trainingen

duurzaamheid en energietransitie

Regelmatig geef ik trainingen, workshops en presentaties en die gaan vaak over de thema’s duurzaamheid en energietransitie. Het kan dan gaan over het starten van burgerinitiatieven en duurzame projecten, maar ook over de vertaling van het Klimaatakkoord Parijs naar de warmte transitieplannen en energieneutrale wijken. En natuurlijk over de vraag hoe en in welke fase je inwoners betrekt bij de plannen. Vanzelfsprekend toegespitst op uw situatie, uitdaging of organisatie.

Bij Bender verzorg ik als trainer een onderdeel in het traineeprogramma Duurzaamheid en Ruimtelijk Domein. Daarin neem ik de trainees mee in de wereld van de energietransitie en dat gaat van het Klimaatakkoord Parijs tot aan warmtetransitie plannen in gemeenten. Zie hiervoor als inspiratie ook mijn blog. Onlangs nog, op 18, 19 en 20 januari 2022, heb ik voor het traineeprogramma de driedaagse training ‘energietransitie in de praktijk’ verzorgd. Eerder heb ik ook als eens een workshop bij Bender gegeven over wijkuitvoeringsplannen (WUP’s). In dit plan wordt op wijk- of dorpsniveau aangeven hoe aardgas wordt vervangen door een alternatieve en duurzame warmtebron.

projectmanagement

Bij Bender heb ik op 2 november 2021 en 15 maart 2022 een inleiding gegeven over projectmanagement. Wanneer pas je dit toe en welke vormen zijn er? Tijdens de training werk ik graag met casuïstiek die op maat is gemaakt voor de deelnemers.

risicomanagement

Op het gebied van risicomanagement ben ik trainer voor de cursus IRIS Security Management. Deze risicomanagement cursus is toegespitst op het vakgebied van beveiliging (security) en uiteraard ook prima toepasbaar in andere vakgebieden. De cursus werkt volgens het principe van het integraal risico-inventarisatie systeem van IRIS. Dit is een gestructureerde manier om risico’s in beeld te brengen, om risico’s te analyseren en om vervolgens met een kosten/batenanalyse de juiste maatregelen voor te stellen. De deelnemers kunnen na deze cursus op managementniveau adviseren en doorstromen naar een post-HBO opleiding.

Voor de cursus ISM werk ik samen SOBA Security Opleidingen in De Meern. Deze cursus ISM wordt fysiek en online verzorgd. De cursussen van 2021 zijn afgerond met dit keer ook online deelnemers vanuit Suriname. De voorjaarscursus 2022 gaat starten op 18 maart.  U kunt zich alvast inschrijven voor de eerst volgende cursus.

begeleiding van groepen

Ik verzorg intervisiebegeleiding bij traineegroepen en ben ook betrokken als mediator wanneer gesprekken ‘niet zo lekker lopen’. Door goed te luisteren, oordelen uit te stellen, elkaar aan te spreken en door te vragen komen we vaak bij de kern en tot oplossingen.

Eerst meer weten? Neem contact op en we bespreken samen de mogelijkheden!

Mogen we jou ook trainen? Of heb je nog vragen?