skip to Main Content
Trainingen

duurzaamheid en energietransitie

Regelmatig geef ik trainingen, workshops en presentaties en die gaan vaak over de thema’s duurzaamheid en energietransitie. Het kan dan gaan over het starten van burgerinitiatieven en duurzame projecten, maar ook over de vertaling van het Klimaatakkoord Parijs naar aardgasvrije wijken. En natuurlijk over de vraag hoe en in welke fase je inwoners betrekt bij de plannen. Vanzelfsprekend toegespitst op uw situatie, uitdaging of organisatie.

Bij Bender verzorg ik als trainer een onderdeel in het traineeprogramma Duurzaamheid en Energie. Daarin neem ik de trainees mee in de wereld van de energietransitie en dat gaat van het Klimaatakkoord Parijs 2015 tot aan warmtetransitie plannen in gemeenten. Zie hiervoor als inspiratie ook mijn blog. Onlangs nog, in augustus 2022, heb ik voor het traineeprogramma de driedaagse training ‘energietransitie in de praktijk’ verzorgd en voor augustus sta ik alweer ingepland. Ook geef ik een verdiepende workshop bij Bender gegeven over wijkuitvoeringsplannen (WUP’s). In dit plan wordt op wijk- of dorpsniveau aangeven hoe aardgas wordt vervangen door een alternatieve en duurzame warmtebron.

projectmanagement

Bij Bender heb ik op 2 november 2021 en 15 maart 2022 een inleiding gegeven over projectmanagement. Wanneer pas je dit toe en welke vormen zijn er? Tijdens de training werk ik graag met casuïstiek die op maat is gemaakt voor de deelnemers.

risicomanagement

Op het gebied van risicomanagement ben ik trainer voor de opleiding IRIS Security Management. Deze risicomanagement opleiding is toegespitst op het vakgebied van beveiliging (security) en uiteraard ook prima toepasbaar in andere vakgebieden. De opleiding werkt volgens het principe van het integraal risico-inventarisatie systeem van IRIS. Dit is een gestructureerde manier om risico’s in beeld te brengen, om risico’s te analyseren en om vervolgens met een kosten/batenanalyse de juiste maatregelen voor te stellen. De deelnemers kunnen na deze opleiding op managementniveau adviseren en doorstromen naar een post-HBO opleiding.

Voor de opleiding ISM werk ik samen SOBA Security Opleidingen in De Meern. Deze opleiding ISM wordt fysiek en online verzorgd. De voorjaarsopleiding 2022 is afgerond en op 18 november 2022 start de najaar opleiding. U kunt zich alvast inschrijven voor deze volgende opleiding.

begeleiding van groepen

Ik verzorg intervisiebegeleiding bij traineegroepen en ben ook betrokken als mediator wanneer gesprekken ‘niet zo lekker lopen’. Door goed te luisteren, oordelen uit te stellen, elkaar aan te spreken en door te vragen komen we vaak bij de kern en tot oplossingen.

Eerst meer weten? Neem contact op en we bespreken samen de mogelijkheden!

Mogen we jou ook trainen? Of heb je nog vragen?