skip to Main Content
De klimaatopdracht
IPCC-rapport (9 augustus 2021)

De snelheid waarmee het klimaat verandert, is niet voorgekomen in ten minste tweeduizend jaar en mogelijk nog veel langer. Daarbij dreigen aspecten van klimaatverandering onomkeerbaar te worden voor eeuwen of zelfs duizenden jaren, zoals de stijging van de zeespiegel. Zonder drastische maatregelen moet de wereld zich opmaken voor veel grotere weersextremen, staat in het IPCC-rapport.

In Nederland nemen we maatregelen die ons moeten beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Verdere opwarming van de aarde willen we beperken door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. We stappen van fossiele brandstoffen over op duurzame energiebronnen, zoals zon en wind. Het doel van het internationale Klimaatakkoord is een energiesysteem dat in 2050 nagenoeg CO2-vrij is.

Inmiddels zijn er talloze initiatieven opgestart om hier een bijdrage aan te leveren. En terwijl de druk toeneemt, lijken vraagstukken rondom duurzaamheid en de energietransitie steeds complexer te worden. Vrijwel iedereen heeft een mening over de betaalbaarheid, inpassing in het landschap en de toe te passen technieken. Bovendien is de markt nog volop in ontwikkeling.

Zelfs als je de mogelijkheden helder in beeld krijgt, blijft het een spannend traject: want hoe creëer je draagvlak voor de gekozen oplossingen? Bij elk initiatief verbonden aan de klimaatopdracht zijn verschillende partijen betrokken, van gemeente en provincie, tot bedrijven en (groepen) individuen. Soms gaan hun belangen hand in hand, en soms staan ze recht tegenover elkaar. Hoe dan ook is er altijd een gezamenlijk langetermijndoel: de mogelijkheid om onze aarde door te geven aan de volgende generaties.

Wat kan TiMove betekenen?

Dit is de kern waar TiMove zich mee bezig houdt. Complexe vraagstukken terugbrengen tot begrijpelijke taal. Werken aan kwalitatief goede, realistische en betaalbare oplossingen. En tegelijkertijd ook aan oplossingen waar draagvlak en acceptatie voor bestaat. Oplossingen met een pragmatische inslag. Door deze verschillende pijlers van begin af aan goed te bewaken, voorkom je dubbel werk en kun je doelgericht aan de slag.

Dankzij jarenlange ervaring met opgaven rondom de energietransitie neem ik ruimschoots inhoudelijke kennis mee. De vele projecten die ik al heb begeleid vormen de opdrachten waarbinnen ik die kennis inzet. Actuele voorbeelden vindt u  op de pagina ‘projecten‘.

Mogen we u ook inspireren? Of heeft u nog vragen?
TiMove aan het werk

Timo heeft ruime ervaring als projectleider en procescoach. De projecten en programma’s hebben meestal een link met de energietransitie. Op de pagina projecten staan verschillende voorbeelden waarbij Timo als projectleider of procescoach betrokken is of is geweest.

Mail of bel vrijblijvend om te kijken wat wij voor elkaar kunnen betekenen. Ik beschik over een uitgebreid netwerk en daardoor kunnen we samen altijd tot een passend antwoord komen op uw vragen.

Foto: Frans Paalman
Wilt u samen met TiMove aan uw project bouwen?