skip to Main Content
High Tech System Park Hengelo

Thales in Hengelo (voorheen Holland Signaal) heeft in 2014 haar bedrijfsterrein in Hengelo anders ingericht en hierdoor kwam 20 hectare aan bedrijfsgronden vrij. Thales bedacht het plan van HTSP. Ze zochten andere bedrijven op het terrein om elkaars business te versterken. Om zo interessant voor elkaar en om aantrekkelijk te zijn voor nieuwe werknemers.

In het plan van HTSP is duurzaamheid van groot belang. Ze vroegen Enexis en Fudura om mee te denken in een smart grid en duurzame warmte en koude oplossing.

Timo als projectleider

Vanuit Fudura mocht ik in de periode 2014-2016 projectleider zijn voor het ontwikkelen van een duurzaam warmte- en koude voorziening. Samen met DWA, Enexis, Cogas en Thales is een projectteam ingericht. Dit heeft geresulteerd in een 3-pijps bronnet. Hiermee kunnen gebouwen verwarmd en gekoeld worden. Bij nieuwbouw is de koelingsvraag tegenwoordig groter dan de warmtevraag. Dat bracht ons ook bij de vraag hoe de bestaande bouw en nieuwbouw samen op dit net aangesloten kon worden en er slim energie kon worden uitgewisseld.

Met de restwarmte van AkoNobel in Hengelo, een warmtepomp, een piekketel en koeling uit het Twente Kanaal is de bron voor het bronnet ingevuld en met een 3-pijps leidingensysteem zijn de bestaande en nieuwe gebouwen aangesloten.

Deze oplossing gaf destijds 67% CO2 reductie en is met een Green Deal van Minister Kamp ondersteund.

Status van het project

Zowel de installatie als het leidingennetwerk zijn in 2016-2017 aangelegd. Een deel van de toen gerealiseerde nieuwbouw is direct aangesloten en een deel van het terrein moest destijds nog worden ontwikkeld.

Meer weten over innovatieve warmteoplossingen? Ik licht het graag toe en vertel over mijn kennis en ervaringen op dit gebied!