skip to Main Content
Initiatievenmakelaar lokale energietransitie Provincie Overijssel

De provincie Overijssel heeft een hoge ambitie als het gaat om klimaatverandering en energietransitie. De doelstelling is om in 2022 20% van de energie die wordt verbruikt, met duurzame energie op te wekken. Hiertoe is het programma Nieuwe Energie Overijssel (NEO) opgezet. Diverse partijen hebben zich aan het programma verbonden. Van provincie, gemeenten en waterschappen tot woningbouwcorporaties, bedrijven, ondernemers (vertegenwoordigd in VNO-NCW) en onderwijs.

Dankzij dit brede draagvlak is er ook volop aandacht voor lokale energie-initiatieven. Om die initiatieven te ondersteunen kent de provincie twee instrumenten: actieve ondersteuning door zogenoemde initiatievenmakelaars én de LEI-subsidie. Inmiddels zijn er ruim 80 lokale initiatieven in Overijssel.

TiMove als projectleider

Sinds de introductie van de initiatievenmakelaars in 2015 ben ik hier één van. In deze rol help ik startende (burger)initiatieven om hun doelstelling en plannen verder vorm te geven, en te achterhalen welke stappen nodig zijn. In samenwerking met andere initiatiefmakelaars kan ik hierbij ons uitgebreide netwerk aanbieden.

In deze rol ben ik onder andere betrokken (geweest) bij het vormgeven van de visie en doelstellingen van de coöperatie Endona in Heeten, Duurzaam Vilsteren, Duurzaam Heino en bij de totstandkoming van energiecoöperatie Essenkracht in gemeente Tubbergen. Ook tijdens energiecafés en op bewonersavonden lever ik regelmatig een bijdrage in de vorm van een dialoog, presentatie of het leiden van een werksessie.

Ook een lokaal energie-initiatief starten?