skip to Main Content
Berkum Energieneutraal

In 2050 moeten alle woningen en gebouwen in Nederland van het aardgas af. Of, met andere woorden, woningen en gebouwen mogen niet meer met fossiele brandstoffen worden verwarmd. Dit is een uitvloeisel van het klimaatakkoord van Parijs.

Het jaar 2050 lijkt misschien nog ver weg, maar we hebben er Nederland nauwelijks ervaring mee om huis voor huis, straat voor straat en wijk voor wijk woningen aardgasvrij te maken. Wat betekent dit allemaal, waar lopen we tegenaan en wat zijn belemmeringen en obstakels?

TiMove als projectleider

Ook gemeente Zwolle wil hierin graag ervaring opdoen. Samen met de provincie Overijssel, netbeheerder Enexis, woningbouwcorporatie deltaWonen, VNO-NCW, de wijkvereniging en voetbalvereniging in de wijk Berkum is in 2018 het project Berkum Energieneutraal gestart. Berkum is een wijk met 4000 inwoners, 2000 woningen (waarvan 1500 particulier eigendom en 500 huurwoningen) en 50 bedrijven. Oftewel: een mooie mix tussen koop- en huurwoningen en bedrijven.

Ik ben in mei 2018 gevraagd projectleider te worden van dit meer-partijen initiatief. In het eerste jaar hebben we gewerkt aan bekendheid van het project door onder andere een aantal bewonersavonden, klankbordgroep bijeenkomsten en keukentafel gesprekken te organiseren. Aan de andere kant is met professionals en vrijwilligers hard gewerkt aan het wijkuitvoeringsplan dat in 2019 is opgeleverd. Hierin wordt beschreven hoe deze wijk energieneutraal kan worden langs 3 sporen: het verduurzamen van woningen, het collectief opwekken van energie en de keuze van het wijkenergiesysteem.

Communicatie

Ook de aansturing van de communicatie rondom het project is een onderdeel van de opdracht. Aanwezigheid in de wijk, en in gesprek mét bewoners is een duidelijk speerpunt. Op het moment dat de geplande bewonersavond niet door kon gaan door de lockdown heeft TiMove direct geschakeld en is de eerste Berkum Energie Live show opgezet. Een talkshow onder professionele begeleiding met diverse gasten aan tafel én heel veel interactie met de ruim 130 (live) kijkers via de chat.

Straatpraat en binnenkijken bij
Als onderdeel van de communicatie gaat ook kidsreporter Anne regelmatig de straat op om de inwoners van Berkum aan de tand te voelen. Nemen we een kijkje achter de voordeur bij Berkumers die al dan niet al vele aanpassingen aan hun huis hebben gedaan. En gaan we in gesprek met diverse Berkumers over de vraag: “Hoe hoog heb jij de kachel?”

Kidsreporter Anne ging voor Berkum Energieneutraal de straat op.

Status van het project

Inmiddels worden voorbereidingen getroffen om de eerste 50 tot 100 woningen van particuliere eigenaren te verduurzamen. Vanwege corona vragen de voorbereidingen aanpassingen en is de planning al iets opgeschoven.

Als dit eerste traject begin 2021 succesvol is afgerond en we veel kennis en praktijkervaring hebben opgedaan, kan het project zowel voor Berkum als voor de 16 andere wijken in Zwolle een mooi voorbeeld zijn. Dit geldt natuurlijk ook voor vele andere wijken en dorpen in Overijssel. De wijk kan zelf stap voor stap verder werken aan de drie sporen op weg naar een energieneutrale status.

Meer weten over hoe te komen tot aardgasvrije wijken in samenwerking met de inwoners van die wijken? Ik licht het graag toe en vertel over mijn kennis en ervaringen op dit gebied!