skip to Main Content
Klimaatneutraal In 2050: Het Kan!

Klimaatneutraal in 2050: het kan!

  • blog

Deze week las ik een paar hoopvolle berichten. Een recorddaling van CO2-uitstoot bij grote industriebedrijven in Nederland en Nederland kan klimaatneutraal zijn in 2050! Dat betekent dan de temperatuurstijging op aarde in 2050 mogelijk onder kritische grenzen blijft. Hierdoor worden ecosystemen mogelijk minder aangetast en klimaat-migratie beperkt blijft.

Bij een sessie deze week over de Energievisie Overijssel 2050 bracht mij dit bij de droom dat wanneer ik in 2050 met de buren spreek we mogelijk tegen elkaar zeggen: koud he?

Nog 69 maanden te gaan tot 2030 
 
Ongeveer 100 maanden voor 2030 is een belangrijk rapport van de IPCC verschenen, het klimaatpanel van de Verenigde Naties. 2030 is een belangrijk jaartal om de doelen van het Klimaatakkoord Parijs, de Klimaatwet en van het Nationale Klimaatakkoord te halen. Nederland moet dan minimaal 55% van de broeikasgassen hebben gereduceerd ten opzichte van 1990. Dat is nodig om de stijging van de temperatuur op aarde te beperken. Dit inspireerde mij om iedere maand tot 2030 een blog te gaan schrijven over de klimaatverandering en hieraan gerelateerde thema’s.

Blik op 2050

Meer en meer merk ik dat de blik niet meer op 2030 ligt maar op 2050. Dat lijkt me prima focus. Niet te veel meer sturen op korte termijn en terugverdientijden van 6 a 7 jaren, alleen blik vooruit. Lange termijn met vergezichten. Met politici die over hun eigen ‘regeerperiode’ van 4 jaren kijken en keuzes durven te maken. Met een stip verder op de horizon kun je ook beter afwegingen maken hoe en waar energiebronnen voor worden ingezet. Hiermee geef je inwoners, gebouweigenaren, ondernemers, bedrijven en organisaties handelingsperspectief. Hoe en waar zetten we bijvoorbeeld  groen gas en waterstof in?

Recorddaling CO2-uitstoot

De grootste afname van de CO2-uitstoot kwam door de energiesector (twee derde deel van de afname). Er is fors meer elektriciteit opgewekt met hernieuwbare bronnen als wind en zon en er minder kolen verstookt. Die ontwikkeling zal zich de komende jaren voortzetten. De 30 RES regio’s (regionale energie strategie) van het maken van plannen naar uitvoering overgaan en gaan leveren. In 2030 zal het aantal windmolens in de Noordzee en op land toenemen. Ergens rond 2035-2040 zullen wel een paar kerncentrales verschijnen in Nederland.

Klimaatneutraal kan en Nederland moet vol aan de bak

Het kan dus, alleen we mogen ook geen enkele mogelijkheid meer onbenut laten en treuzelen is uit den boze begrijp ik. PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) geeft dit aan in de laatste doorberekening. Daarmee moet je dan kernenergie, windenergie en CO2 opslag in de bodem ook accepteren. Onderwerpen die voor- en tegenstanders kennen. Ik kom die voor- en tegenstanders veel tegen in mijn werk als onafhankelijk adviseur en begeleider en volg hun argumenten. Echter we hebben nog 25 jaar te gaan tot 2050 en verdere uitstel maakt de opgave alleen maar complexer en duurder.

Is Nederland dan ‘gekke Henkie’?

Zeker niet! Meer dan 100 landen hebben wereldwijd de ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dat is meer dan de helft van alle landen en de noodzaak en belangen zijn groot om dit te halen. Als je vanuit een half leeg glas hier naar kijkt, kun je ook zeggen dat de andere helft dus dat plan nog niet heeft. Echter mogelijk willen die al eerder of net wat later zover zijn. Een mooi voorbeeld is Bhutan. Dit is een CO2-positief land, dat zelfs nog groener, nog CO2 positiever wil worden en daar hebben ze overigens hele goede redenen voor.