skip to Main Content
En Je Mag Ook Gewoon 100 Blijven Rijden

En je mag ook gewoon 100 blijven rijden

Het nieuwe kabinet heeft in het Hoofdlijnenakkoord 2024-2028 een aantal ideeën prijsgegeven. Onder andere dat de snelheid op autosnelwegen weer wordt verhoogd. Daar waar het kan mogen we weer 130 rijden, want de beoogde stikstofreductie is te beperkt volgens de partijen. Ik zag in mijn tijdlijn hier veel reacties op.  Deze reacties gingen bijvoorbeeld over CO2 uitstoot, stikstofuitstoot en veiligheid.

Nog 68 maanden te gaan tot 2030 

Ongeveer 100 maanden voor 2030 is een belangrijk rapport van de IPCC verschenen, het klimaatpanel van de Verenigde Naties. 2030 is een belangrijk jaartal om de doelen van het Klimaatakkoord Parijs, de Klimaatwet en van het Nationale Klimaatakkoord te halen. Nederland moet dan minimaal 55% van de broeikasgassen hebben gereduceerd ten opzichte van 1990. Dat is nodig om de stijging van de temperatuur op aarde te beperken. Dit inspireerde mij om iedere maand tot 2030 een blog te gaan schrijven over de klimaatverandering en hieraan gerelateerde thema’s.

Meer uitstoot

Rijden met een snelheid van 130 vraagt meer brandstof en levert daarom meer CO2 uitstoot op. Dat lijkt mij een logisch verband en leuk of niet, we hebben een doel om de CO2 te verlagen en niet om die te verhogen. Ook levert dit extra stikstofuitstoot op. Deze NOx-uitstoot is het gevolg van verbranding van fossiele brandstoffen in de motoren. Ook dat verband kan ik volgen. De formerende partijen geven aan dat de eerdere maatregel om 100 te rijden een te beperkte stikstofreductie oplevert ten opzichte van 130. Blijkbaar zijn er andere maatregelen die meer reductie opleveren, alleen die lees ik nog niet terug in het Hoofdlijnenakkoord en zullen bij de nadere uitwerking van de plannen wel worden gepresenteerd. Ergens zal er toch iets moeten gebeuren om de stikstofuitstoot (NOx en NH3) te verlagen en niet om die te verhogen.

Veiligheid

Het argument rond veiligheid is dat er door de grotere snelheidsverschillen tussen vrachtverkeer en personenauto’s dit tot meer ongevallen kan leiden, het onrustiger wordt op de weg en de kans op files toeneemt. En stilstaande auto’s in de files stoten nog steeds CO2 en NOx uit.

Gewoon 100 blijven rijden

Je hoeft helemaal geen 130 kilometer per uur te gaan rijden, omdat dit in het Hoofdlijnenakkoord staat. Lijkt mij wel stoer als we allemaal gewoon 100 blijven rijden!

Hier nog weer verder over nadenkend bedacht ik ook dat het nog steeds een goed plan is om zonnepanelen op je dak te leggen en dat het nog steeds een goed idee is om niet te vliegen. Dat het wel een goed plan is om in plaats van een benzine of dieselauto elektrisch te gaan rijden, om minder vlees te eten en ook om een warmtepomp te plaatsen. Daar hebben we toch helemaal geen Hoofdlijnenakkoord of instemming van Den Haag voor nodig?

Ik blijf dus gewoon 100 rijden. U ook?