skip to Main Content
Gemeente Ommen

In 2020 ben ik gevraagd om gemeente Ommen te helpen bij het realiseren van de ambities op het gebied van duurzaamheid en energie. Vooral energie besparen, opwekken van duurzame energi en de voorbereidingen richting aardgasvrij zijn mijn aandachtsgebieden. De vraag hierbij is ook hoe betrekken we inwoners en ondernemers bij duurzaamheid en de energietransitie. Samen met Bitoen Tran trek ik op om inwoners en ondernemers te betrekken bij het Duurzaamheidsprogramma. Dat doen we onder de naam RoerOmmen.

TiMove als projectleider

De afgelopen jaren heb ik mee mogen werken aan de Energievisie 2050. In deze door de Raad vastgestelde visie staat de ambitie dat Ommen in 2050 energieneutraal wil zijn. Hierbij zijn alle vormen van energieverbruik, ook mobiliteit, meegenomen. Naast dit fundament heb ik meegewerkt aan het Uitnodigingskader Zonnevelden Ommen, het opstellen van de Transitievisie Warmte, enkele onderzoeken naar kansen voor warmtenetten en het Duurzaamheidsprogramma Ommen. In dit laatste programma komen de sporen van energietransitie, klimaat adaptatie en circulair samen.

Status van het project

Het fundament is in Ommen gebouwd. De Energievisie 2050 is gereed, net als het afwegingskader zonnevelden en er is een bod voor de RES (Regionale Energiestrategie) gedaan. Op dit moment werken we aan een vervolgstap om de ambitie van het RES bod te realiseren en aan een wijkgerichte aanpak om energie te besparen. Hierbij wordt het vraagstuk van aanpak van de energiearmoede nadrukkelijk betrokken. Binnen het Duurzaamheidsplatform trekken we samen op met de lokale energiecoöperatie en werkgroepen.