skip to Main Content
Proeftuin Wijnjewoude

In het dorp Wijnjewoude in gemeente Opsterland is de lokale energiecoöperatie WEN zeer actief. De gemeenten heeft samen met WEN in 2020 een subsidieaanvraag gedaan voor de status proeftuin aardgasvrije wijk (PAW). Die is toegekend. WEN wil langs twee sporen het dorp aardgasvrij maken. Spoor 1 is een forse reductie van 45% van het huidige aardgasverbruik en het tweede spoor is om middels groen gas uit mono-mestvergisting de restvraag aan gas in te vullen.

TiMove als projectleider

Als projectleider ben ik betrokken geweest bij de aanvraag in het kader van de PAW bij het ministerie van BZK (inmiddels ministerie Wonen). Na toekenning van de subsidie van ruim € 4 miljoen is gewerkt aan een samenwerkingsmodel tussen de gemeente en WEN. Vanuit de gemeente Opsterland ben ik nu het vaste contactpersoon voor WEN en het ministerie.

Status van het project

De proeftuin is in het voorjaar van 2021 al direct gestart. Middels waardebonnen van € 2.000 per woning kunnen inwoners van Wijnjewoude een stimuleringsbijdrage aanvragen. Ruim de helft van alle inwoners heeft dit al gedaan. Deze actie, samen met veel voorlichtingsbijeenkomsten en persoonlijke gesprekken met inwoners, valt onder spoor 1.

Het plan voor de productie van groen gas (spoor 2) is om middels centrale mono-mestvergisting groen gas te produceren. Doordat de boeren in Wijnjewoude te klein van schaal zijn voor individuele vergisting is een model bedacht waarbij ongeveer 20 boeren hun mest ‘uitlenen’ aan WEN en na vergisting dit weer in de vorm van digistaat terug ontvangen. De plannen hiervoor zijn nagenoeg uitgewerkt en WEN verwacht in 2023 de vergunningsaanvraag hiervoor in te dienen. WEN wil ongeveer 1 miljoen m3 groen gas produceren.

Foto: Kick Smeets