skip to Main Content
Buurtprocesbegeleider wijk Zandweerd in Deventer

De gemeente Deventer wil ervaring opdoen met aardgasvrije wijken. Hierbij is de focus op de wijk Zandweerd gelegd. Reden om voor deze wijk te kiezen is dat er serieuze plannen zijn om de vrijkomende warmte uit de bestaande rioolwaterzuiveringsinstallatie in een warmtenet te stoppen. Daarnaast zijn er met woningbouwcorporaties afspraken gemaakt om bij renovatie van hun bezit in de wijk deze woningen aan te sluiten op dit nieuwe warmtenet én komt er nieuwbouw in de Tuinen van Zandweerd. Deze leent zich ook uitstekend voor een aansluiting op het warmtenet.

Daarmee is de wijk Zandweerd nog lang niet aardgasvrij. Van de 2235 woningen in de projectscoop van Zandweerd is 43% particulier bezit. Dat betekent dat er nog een flinke opgave ligt om te onderzoeken hoe ook deze particuliere woningen aardgasvrij kunnen worden. Is aansluiten op het aan te leggen warmtenet een optie? En hoe kunnen bewoners uit de wijk hierover meedenken? Die vragen heeft de gemeente bij Buurkracht neergelegd: een stichting die inwoners o.a. helpt bij maken van een buurtplan richting aardgasvrij.

Buurtprocesbegeleider

Buurkracht heeft mij gevraagd om als buurtprocesbegeleider de start van dit plan vorm te geven. Zo ben ik in mei 2019 begonnen door contacten met de gemeente, wijkvereniging en het sociale team te leggen. Al snel organiseerden we een grote bewonersavond. Hierna meldden bewoners zich al snel aan voor het meedenkteam om tot dat buurtplan te komen.

Status van het project

In januari 2020 heb ik mijn werkzaamheden voor het project overgedragen. De planning is dat dit buurtplan in november 2020 gereed is. Vanwege de coronabeperkingen zal dit mogelijk iets uitlopen.

Meer weten over hoe je bewoners over complexe vraagstukken kunt laten meedenken?