skip to Main Content
Adviseur duurzame energievoorziening vliegveld Valkenburg

Het voormalige militaire vliegveld Valkenburg in gemeente Katwijk wordt de komende jaren omgetoverd tot een energieneutrale woonwijk met 5000 woningen. De hangars waarin de musical Soldaat van Oranje speelt, blijven overigens bestaan. Het Rijksvastgoedbedrijf, dat het terrein straks oplevert aan gemeente Katwijk, heeft mij in 2019 gevraagd te adviseren in het proces om tot een duurzame energievoorziening te komen.

Duurzame energievoorziening

Voor alle nieuwbouwwoningen in Nederland geldt dat deze geen aansluiting op aardgas meer krijgen. Dit laat echter meerdere opties over. Rust je alle nieuwbouwwoningen in de wijk individueel uit met bijvoorbeeld een warmtepomp? Of kun je een collectief systeem aanleggen? Een collectief systeem kan vanuit esthetisch opzicht de voorkeur hebben en in het straatmeubilair worden geïntegreerd. Voordeel van lokale warmte is ook dat er lokaal minder elektriciteit uit wind of zon hoeft te worden opgewekt.

Bij een collectief systeem, is een warmtenet al snel genoemd. En dan is het ook interessant om behalve te verwarmen woningen ook collectief te koelen. Zo is voor dit project het idee ontstaan om een koude- en warmtenet aan te leggen met lokale bronnen als aquathermie (warmte uit oppervlaktewater), energie uit afvalwater en energie uit drinkwater. Naast de techniek vraagt dit ook om acceptatie en draagvlak van de toekomstige bewoners. Projectontwikkelaars moeten hun te bouwen woningen hier geschikt voor maken.

Status van het project

Een interessant vraagstuk! Het College van B&W van gemeente Katwijk heeft het stedenbouwkundig raamwerk inmiddels vastgesteld. Dit wordt in het najaar van 2020 aan de Raad voorgelegd. De verwachting is dat de bouw in 2022 van start gaat. Ik ben blij dat ik ook hier mijn steentje heb kunnen bijdragen!

Vragen? Of een vergelijkbaar project?