skip to Main Content
Projecten van TiMove

Ik ben als projectleider en adviseur betrokken bij diverse projecten. Vrijwel elk project waar ik de afgelopen jaren aan heb meegewerkt, houdt verband met de energietransitie. Door op onderstaande blokjes te klikken, leest u meer over de betreffende projecten.

Berkum Energieneutraal

In 2050 moeten alle woningen en gebouwen in Nederland van het aardgas af. Of, met andere woorden, woningen en gebouwen mogen niet meer met fossiele brandstoffen worden verwarmd. Dit is een uitvloeisel van het klimaatakkoord van Parijs. Het jaar 2050 lijkt misschien nog ver weg, maar we hebben er Nederland nauwelijks ervaring mee om huis voor huis, straat voor straat en wijk voor wijk woningen aardgasvrij te maken. Wat betekent dit allemaal, waar lopen we tegenaan en wat zijn belemmeringen en obstakels?

Lees verder

Rol TiMove afgerond, nog wel vrijwilliger
Wijktransitieplan gereed

Energietransitie Gemeente Opsterland

In 2018 ben ik gevraagd een startnotitie te schrijven voor de gemeenteraad van gemeente Opsterland. Hierin heb ik het proces beschreven hoe te komen tot een ‘uitvoeringsplan energietransitie’. De startnotitie is door de raad aangenomen, waarna het traject van start ging. Hier heb ik als projectleider samen met het energieteam van Opsterland vorm aan mogen geven.

Lees verder

Uitvoeringsplan energietransitie
Zonneplan Opsterland
Transitievisie warmte
PAW (programma aardgasvrije wijk) Wijnjewoude

Burgerinitiatief Duurzaam Hoonhorst

Minder bewoners, de bakker die verdwijnt en scholen die te weinig leerlingen hebben om de deuren open te houden. De leefbaarheid op het platteland staat onder druk. Hoe houden kleine kernen bestaansrecht? In het Sallandse dorp Hoonhorst speelde dit vraagstuk ook. In de kern vertrokken jongeren naar elders, konden oudere inwoners niet naar geschikte ouderenvoorzieningen en was het economisch verkeer laag. In 2009 ontstond het plan ‘Duurzaam Hoonhorst’. Ik was één van de drie initiatiefnemers van dit plan.

Lees verder

Rol TiMove afgerond, nu lid Raad van Advies

Vliegveld Valkenburg

Het voormalige militaire vliegveld Valkenburg in gemeente Katwijk wordt de komende jaren omgetoverd tot een energieneutrale woonwijk met 5000 woningen. De hangars waarin de musical Soldaat van Oranje speelt, blijven overigens bestaan. Het Rijksvastgoedbedrijf, dat het terrein straks oplevert aan gemeente Katwijk, heeft mij in 2019 gevraagd te adviseren in het proces om tot een duurzame energievoorziening te komen.

Lees verder

Rol TiMove afgerond

Initiatievenmakelaar Overijssel

De provincie Overijssel heeft een hoge ambitie als het gaat om klimaatverandering en energietransitie. De doelstelling is om in 2022 20% van de energie die wordt verbruikt, met duurzame energie op te wekken. Hiertoe is het programma Nieuwe Energie Overijssel (NEO) opgezet. Diverse partijen hebben zich aan het programma verbonden. Van provincie, gemeenten en waterschappen tot woningbouwcorporaties, bedrijven, ondernemers (vertegenwoordigd in VNO-NCW) en onderwijs.

Lees verder

Rol TiMove afgerond

Buurtprocesbegeleider Zandweerd Deventer

De gemeente Deventer wil ervaring opdoen met aardgasvrije wijken. Hierbij is de focus op de wijk Zandweerd gelegd. Reden om voor deze wijk te kiezen is dat er serieuze plannen zijn om de vrijkomende warmte uit de bestaande rioolwaterzuiveringsinstallatie in een warmtenet te stoppen. Daarnaast zijn er met woningbouwcorporaties afspraken gemaakt om bij renovatie van hun bezit in de wijk deze woningen aan te sluiten op dit nieuwe warmtenet én komt er nieuwbouw in de Tuinen van Zandweerd. Deze leent zich ook uitstekend voor een aansluiting op het warmtenet.

Lees verder

Rol TiMove afgerond

Adviseur glasvezel buitengebied

Om zelfstandig te kunnen wonen (denk aan ouderen), thuis te werken, als grondgebonden bedrijf te kunnen opereren (denk aan de agrarische sector) of om gewoon op de bank een film te kunnen kijken: anno 2020 is snel internet noodzakelijk. Als initiatiefnemer en voorzitter van Duurzaam Hoonhorst kwam ik in 2011 met dit onderwerp in aanraking. Op het platteland, zeker buiten de kern van het dorp Hoonhorst (gemeente Dalfsen), was snel internet nauwelijks voorhanden. Met snelheden van 2 tot 4 MB/sec moest je volstaan, een flink contrast met de landelijke ambities.

Lees verder

Glasvezel is aangelegd
Laatste blogartikelen
30okt 22

Wat te doen met 24 miljard euro?

Het prijsplafond is er toch gekomen. In mijn vorige blog heb ik voorgesteld om tot de Nationale Energiebank te komen.…

30sep 22

De Nationale Energiebank

Tijdens de Algemene Beschouwingen rond Prinsjesdag is het in Den Haag veel gegaan over de betaalbaarheid van de energierekening. Deze…