skip to Main Content
Opstellen warmte transitievisies

Gemeenten zijn regisseurs om de route te bepalen richting aardgasvrije wijken. Vanwege de klimaatverandering is in het Nationale Klimaatakkoord afgesproken dat in 2050 voor de verwarming van woningen en gebouwen geen fossiele brandstof meer gebruikt mag worden. Dat betekent aardgasvrij.

Als gevolg van het Klimaatakkoord moeten in 2021 moeten alle gemeenten een zogenaamde warmte transitievisie opstellen. In deze visie staat hoe iedere gemeente de route naar aardgasvrij voor zich ziet, welke alternatieven er voor aardgas voor handen zijn en welke dorpen en wijken als eerste aan de beurt zijn.

TiMove als projectleider

Ik ben als projectleider bij vier gemeenten betrokken geweest bij het opstellen van de warmte transitievisies. De gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland werken samen vanuit het OWO-verband en bij de gemeente Ommen.

Bij de OWO-gemeenten heeft RoyalHaskoningDHV de technische analyse uitgevoerd en met Sameen is de participatie opgepakt. In gemeente Ommen is samengewerkt met BuroLoo uit Apeldoorn.

Status van het project

De warmte transitievisies zijn door alle raden vastgesteld. De OWO-gemeenten hebben mij gevraagd om deze visie te vertalen in een Uitvoeringsplan Warmte. Dit plan is inmiddels gereed en gaat begin 2023 naar de afzonderlijke Colleges van de 3 gemeenten.

In Ommen is in het verlengde van de warmte transitievisie nader onderzoek gedaan naar de kansen van collectieve warmtenetten. Ook worden hier de voorbereidingen getroffen om tot een wijkgerichte aanpak te komen. Daarbij wordt het vraagstuk van aardgasvrij en energie armoede gecombineerd.