skip to Main Content
Oefenen In Een Zandbak

Oefenen in een zandbak

  • blog

Onlangs heb ik deelgenomen aan de bijeenkomst “Platform Energietransitie” die door netbeheerder Enexis in Hoogeveen werd georganiseerd. We zijn daar in gesprek gegaan rond diverse uitdagingen waar netbeheerders en gemeenten de komende jaren voor komen te staan. Denk hierbij vooral aan de verzwaring van het elektriciteitsnet. Veel straten gaan de komende jaren open om dikkere of extra kabels te leggen en er komen ook een fors aantal elektriciteitshuisjes bij. Die ‘huisjes’ moeten wel een plek krijgen in de openbare ruimte. De gezamenlijke uitdaging is: hoe zorg je voor ruimte om die ‘huisjes’ te plaatsen in gebieden die al erg vol zijn, hoe betrek je omwonenden hierbij en hoe plan je dit nu slim.

Dat was één kant van de bijeenkomst. Echter we zijn gestart met een bezoek aan de BPV-hal van Enexis, ook in Hoogeveen. Je vraagt je waarschijnlijk ook af waar BPV-hal voor staat, de BeroepsPraktijkVormings-hal. En dat bezoek vond ik indrukwekkend!

Nog 70 maanden te gaan tot 2030 

Ongeveer 100 maanden voor 2030 is een belangrijk rapport van de IPCC verschenen, het klimaatpanel van de Verenigde Naties. 2030 is een belangrijk jaartal om de doelen van het Klimaatakkoord Parijs, de Klimaatwet en van het Nationale Klimaatakkoord te halen. Nederland moet dan minimaal 55% van de broeikasgassen hebben gereduceerd ten opzichte van 1990. Dat is nodig om de stijging van de temperatuur op aarde te beperken. Dit inspireerde mij om iedere maand tot 2030 een blog te gaan schrijven over de klimaatverandering en hieraan gerelateerde thema’s.

De BPV-hal

Waar het in het kort op neer komt is dat in deze indrukwekkende BPV-hal heel realistisch de praktijk is nagebootst en dat hier ‘bijna in het echt’ geoefend kan worden. Er is een grote zandbak gemaakt waar allerlei kabels en buizen in lopen. Ook staan er verschillende ‘elektriciteitshuisjes’ zoals we dit ook bij ons in de straat zien. Daar kunnen (leerling) monteurs allerlei vaardigheden opdoen. Kabels zoeken en traceren, verbindingsmoffen maken, middenspanningsruimten en laagspanningskasten aansluiten en ook de huisaansluitingen maken. Dit gebeurt allemaal onder begeleiding en met veilige spanningen. De praktijk is hier erg goed nagebootst.

Opleiden

Ik heb veel ervaring met opleidingen en geef ook zelf veel trainingen. Wat mij erg aansprak is dat Enexis het gat tussen de theorie en de praktijk hier zo mooi heeft overbrugd. Er is een ‘tussenmoment’ ingebouwd tussen hoe je bijvoorbeeld een verbindingsmof maakt en oefenen op een schone werkbank en dat je in het echt op je knieën en in de straat die verbinding maakt. Ook is een ruimte ingericht om storingen te zoeken, waarbij een computer allerlei simulaties kan maken en de (leerling) monteur wordt getraind om met beperkte informatie de juiste keuzes te maken.

Uitdagingen voldoende

Uitdagingen zijn er voldoende voor de energietransitie. De komende jaren gaat er volop gebouwd worden aan projecten die hernieuwbare energie gaan opwekken, de aanbodkant. Tegelijkertijd zien we de elektriciteitsvraag ook sterk toenemen, de vraagzijde. Bij bedrijven en in woningen steeds meer elektrische apparaten komen om fossiele brandstoffen te vervangen. Logischerwijs zal vraag en aanbod moeten worden verbonden en juist daar ligt een rol voor de netbeheerders en gemeenten. Dat vraagstuk heeft verschillende lagen. En één van die lagen is dat er voldoende mensen in de praktijk verantwoord en veilig deze werkzaamheden kunnen uitvoeren. Daar speelt Enexis mooi op in met de BPV-hal. Oefenen in een zandbak, wie wil dat nou niet?