skip to Main Content

Bijdrage leveren aan trainee programma ‘Duurzaamheid en Energie’ van Bender

Bender is gestart met een trainee programma duurzaamheid en energie en gedurende de eerste 4 weken van dat programma krijgen de trainees vele trainingen. Ik ben gevraagd een bijdrage te leveren over ‘energietransitie in de praktijk’. Van Parijs 2015 en via het Klimaatakkoord naar de Regionale Energiestrategieën en transitievisie warmte. En ook naar de echte praktijk. Want hoe maak je als gemeente aanzetten voor de warmteplannen en hoe vertaal je een grote hoeveelheid data naar begrijpelijk taal en dusdanig dat je het kan toepassen. En hoe creëer je draagvlak voor deze plannen bij de inwoners? De trainees hebben vervolgens een energiemix opgesteld voor gemeente Benderland en haar dorp Benderdorp.

En dat is goed aangeslagen bij de trainees, want mijn bijdrage werd met een 9,2 beloond!

Leuk om te doen en een enthousiaste groep! En in juni mag ik ook bij de volgende groep weer deze training verzorgen.