skip to Main Content
Uitvoeringsplan Energietransitie Gemeente Opsterland Vastgesteld

Uitvoeringsplan energietransitie gemeente Opsterland vastgesteld

De gemeenteraad van Gemeente Opsterland is op 9 december 2019 unaniem akkoord gegaan met het ‘uitvoeringsplan energietransitie’ en ‘zonneplan Opsterland’. Daarmee is een belangrijke stap gezet in de ambitie van de gemeente om in 2035 energie neutraal te zijn. Dit plan geeft bijvoorbeeld de route weer hoe samen met de Mienskip, ondernemers en andere stakeholders opgetrokken gaat worden om de energietransitie vorm te geven en ook hoe de gemeente zelf energie neutraal gaat worden. In het zonneplan Opsterland wordt aangegeven hoe zonnevelden aangelegd kunnen worden, waarbij de proces- en financiële participatie nauwkeurig is uitgewerkt.

Met een leuk, enthousiast en gedreven team mocht ik mede vorm geven aan dit plan en ben trots op ons gezamenlijk product en ook op de unanieme vaststelling eerder al door het College en nu ook door de Raad.

De plannen zijn te lezen via de link: https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Opsterland/035833dd-77f2-4ff0-9cb5-3fa5fbec69ef en dan onder agendapunt 6 en 7.