skip to Main Content
Andere Rol Bij Project Berkum Energieneutraal

Andere rol bij project Berkum Energieneutraal

In 2017 zijn wij verhuisd naar Zwolle. Het leek mij leuk om, net als eerder in Hoonhorst, in mijn eigen omgeving bezig te zijn met duurzaamheid. Begin 2018 sloot ik mij daarom als wijkbewoner aan bij het project om de wijk Berkum energieneutraal te maken. Een aantal maanden later werd ik door de wijk gevraagd of ik ook professioneel met dit project bezig wilde zijn. Ik woonde immers in Berkum, had ervaring met inwonersinitiatieven en met energievraagstukken. De vraag was of ik projectleider wilde worden namens de verschillende belanghebbenden. Vanuit die rol  moest is vorm geven aan het op te stellen wijktransitieplan, een robuuste organisatie bouwen en zorgen dat er middelen gaan komen.

Die handschoen heb ik opgepakt. Met een kernteam en diverse werkgroepen hebben we samen aan die vraagstukken gewerkt. In 2019 is het wijktransitieplan opgeleverd. De stichting Duurzaam Berkum en energiecoöperatie Berkum Energieneutraal zijn in 2020 opgericht en in 2020 is ook het eerste project verduurzamen woningen gestart. Tot slot zijn er middelen gekomen. De bijdrage van € 4 miljoen uit het programma aardgasvrije wijken (kortweg PAW) een geweldige erkenning is voor het project.

Daarmee vond ik ook dat mijn ‘klus’ erop zit. Het project Berkum gaat een volgende fase in en dat geldt ook voor mij. Ik heb mijn rol als algemeen projectleider beëindigd en blijf me als vrijwilliger inzetten voor dit project in mijn eigen wijk in Zwolle. Een groene wijk aan de horizon.

Transitie

Gisteren is stilgestaan bij deze ‘transitie’. Met warme woorden van Ben Koopman, mijn coach in dit project en voorzitter van de stichting Duurzaam Berkum. En ook van Monique Schuttenbeld, wethouder in gemeente Zwolle. Dank daarvoor en dank natuurlijk aan een ieder waarmee ik in dit project mocht samenwerken!

Ik heb ontzettend van het project genoten, veel geleerd en stop weer een brok ervaring in mijn rugtas.