skip to Main Content

Wat te doen met 24 miljard euro?

  • blog

Het prijsplafond is er toch gekomen. In mijn vorige blog heb ik voorgesteld om tot de Nationale Energiebank te komen. Een alternatief en in mijn ogen een duurzamer en makkelijker systeem. Duurzamer omdat er veel meer prikkels vanuit gaan om ook daadwerkelijk energie te besparen en tot ander energiegedrag te komen. Om dus ook structureel energie te besparen. Die prikkels blijven vooralsnog uit in het huidige plan van het kabinet met het prijsplafond. Er wordt in 2023 rond de 24 miljard euro uitgetrokken voor de prijscompensatie om fossiel te blijven stoken. Dus eigenlijk 24 miljard overheidssteun (lees subsidie) voor fossiele brandstoffen. Er wordt nul verduurzaamd en met de deze week bekend geworden winst van Shell wordt duidelijk wie vooral van deze hoge prijzen profiteert en er belang bij heeft dat we aardgas blijven stoken.

Nog 87 maanden te gaan tot 2030 

Ongeveer 100 maanden voor 2030 is een belangrijk rapport van de IPCC verschenen, het klimaatpanel van de Verenigde Naties. 2030 is een belangrijk jaartal om de doelen van het Klimaatakkoord Parijs, de Klimaatwet en van het Nationale Klimaatakkoord te halen. Nederland moet dan minimaal 55% van de broeikasgassen hebben gereduceerd ten opzichte van 1990. Dat is nodig om de stijging van de temperatuur op aarde te beperken. Dit inspireerde mij om iedere maand tot 2030 een blog te gaan schrijven over de klimaatverandering en hieraan gerelateerde thema’s.

Prijsplafond

Vanaf 1 januari 2023 geldt er een prijsplafond op energie voor huishoudens en andere kleinverbruikers. De maximale prijs voor aardgas is € 1,45 per kubieke meter (tot 1.200 kuub verbruik per jaar) en de maximale prijs voor elektriciteit is € 0,40 per kilowattuur (tot 2.900 kilowattuur per jaar). Voor inwoners die op stadsverwarming zijn aangesloten is een prijs van € 47,39 per gigajoule vastgesteld. Dit wordt via de energieleverancier verrekend. Ik ben benieuwd hoe het gaat als je halverwege het jaar overstapt naar een andere leverancier. Het lijkt me ingewikkeld om de limieten te bewaken.

Pijnlijk nieuws deze week

Deze week haalden zowel de winst van Shell het nieuws als ook dat we steeds meer afdrijven om de klimaatdoelen te halen. De maximale temperatuurstijging van 1,5 graad op aarde wordt steeds moeilijker. Dat komt omdat we domweg te veel broeikasgassen uitstoten en we steeds meer op achterstand komen om de klimaatdoelen te bereiken. In die zin pijnlijk in mijn ogen omdat er duidelijk twee grote belangen spelen. En het prijsplafond werkt dit nog eens in de hand. Het stimuleren om van het aardgas af te gaan wordt met het prijsplafond niet aantrekkelijk gemaakt.

Wat te doen met 24 miljard?

Dan terug naar de regeling met het prijsplafond en de kosten die zijn ingeschat op 24 miljard euro. Dat is slechts voor één jaar en alleen ter compensatie. Hiermee wordt structureel niets verduurzaamd, geen energie bespaard en geen duurzame opwek van energie gestimuleerd.

Als ik dan droom over wat je met 24 miljard kunt doen verdeeld over 7,5 miljoen huishoudens in Nederland kan ik makkelijker verder komen dan alleen compensatie. Met dit bedrag kun je 3.200 euro per huishouden investeren in isoleren van de vloer, muur of dak. Je kunt ook, wanneer dat past op het dak, ieder huishouden 8 zonnepanelen geven voor dit bedrag. Dan doe je in mijn ogen structureel iets, zonder dat je nu deze gelden doorsluist naar de energieleveranciers die het blijkens de cijfers van Shell het prima doen.

Reacties op idee Nationale Energiebank

Op het idee van de Nationale Energiebank heb ik leuke reacties ontvangen. De prikkel die ik bedacht voor elektriciteit bestaat al begreep ik (je verbruik aanpassen wanneer er veel goedkope elektriciteit is). Onder andere de ANWB komt met een energiecontract waarbij je op basis flexibele energieprijzen betaald. Daar zit die prikkel dus in. Verbruiken wanneer er veel zonnestroom is. En er zijn vast ook andere partijen die dit aanbieden, alleen mij was onbekend dat dit al aan particulieren wordt aangeboden. Een interessante ontwikkeling die wij ook gaan overwegen!