skip to Main Content
Transitievisie Warmte

Transitievisie Warmte

Alle gemeenten in Nederland moeten een transitievisie warmte opstellen. Dat is een afspraak uit het Nationale Klimaatakkoord en hierin is aangegeven dat gemeenten regisseur zijn voor de warmtetransitie. Deze visie moet eind 2021 door de raad zijn goedgekeurd.

In de transitievisie warmte geeft de gemeente de richting aan hoe in 2050 alle woningen en gebouwen aardgasvrij worden. In welke wijken of dorpen wordt gestart en welke alternatieven zijn beschikbaar?

Voor de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland ben ik namens de gemeenten projectleider voor dit traject. Samen met RoyalHaskoning-DHV wordt de transitievisie warmte opgesteld. Zie ook hiervoor ook een interview op de website van RVO.

In de gemeente Ommen ga ik ook helpen de visie op te stellen. Na de zomervakantie gaan we daarmee van start. Hier gaat Buro Loo ondersteunen.