skip to Main Content
Energietransitie In De Praktijk, Bijdrage Aan Trainee Programma Bender

Energietransitie in de praktijk, bijdrage aan trainee programma Bender

Voor de nieuwe groep trainees Ruimtelijke Ordening en Duurzaamheid van Bender heb ik bijdrage mogen leveren om de verbanden en uitdagingen in de energietransitie uit te leggen. En dan vooral vertaalt naar de dagelijkse praktijk. Via Klimaatakkoord Parijs naar het Nationale Klimaatakkoord, de 30 regionale RES aanpakken en hoe te komen tot een transitievisie warmte in eigen gemeente? Via casu├»stiek van gemeente Benderland en het dorp Benderdorp hebben de trainees een vertaling naar de eigen praktijk mogen maken om gevoel te krijgen bij de rollen die zij straks gaan krijgen. Alles op ‘afstand’ en wederom erg leuk om te doen.