skip to Main Content
Met Trainees Bender Een Dag In De Wereld Van De Energietransitie Gedoken

Met trainees Bender een dag in de wereld van de energietransitie gedoken

Het is Bender weer gelukt om een groep mooie jonge mensen te werven voor het traineeprogramma ‘fysieke leefomgeving en duurzaamheid’. De eerste paar weken krijgen deze trainees volop trainingen en ik mocht de groep in Amsterdam een dag meenemen in de praktijk van de energietransitie.

Vooral de RES (Regionale Energie Strategie), inpassing van energieprojecten in de leefomgeving, participatie en wat er allemaal op gemeenten af komt op het gebied van de energietransitie waren centrale vragen. Echter dit start allemaal vanuit Klimaatakkoord Parijs 2015 met de opgave om de temperatuur op aarde niet meer dan 2 graden Celsius te laten stijgen. Het streven is zelfs 1,5 graad. En daarom moet in 2030 al 49% aan broeikasgassen (CO2) zijn gereduceerd en in 2050 95%. De opgave van Parijs is in het nationale Klimaatakkoord vertaald en een belangrijke regiefunctie is bij de gemeenten neergelegd wat betreft het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in de gebouwde omgeving. Dat houdt in dat er in 2050 geen fossiele brandstoffen, als bijvoorbeeld aardgas, meer gebruikt mogen worden voor het verwarmen van en koken in woningen en gebouwen.

Daarom zijn alle gemeenten ook onderdeel van 1 van de 30 RES-regio’s en moeten zij ook allemaal eind 2021 de zogenaamde Transitievisie Warmte hebben opgesteld. Daar worden energieplannen gemaakt en nagedacht hoe aardgas wordt uit gefaseerd en waar energie kan worden opgewekt. Om daar mee te oefenen had ik de case Benderland en Benderdorp meegenomen. Oefenen en puzzelen met een realistisch voorbeeld.

Wat mij het meeste is bijgebleven is dat de trainees zich afvroegen waarom de aandacht zo op woningen en gebouwen wordt gelegd en de industrie, met één van de grootste opgaven om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, nog zo weinig doet. Waarom worden de daar te nemen maatregelen steeds verder in de tijd geschoven? En hoe kan het dat de luchtvaartsector buiten het Klimaatakkoord valt?

Welkom in de wondere wereld van de energietransitie. Ik gun jullie dat jullie je blijven verbazen en vragen blijven stellen. Succes!