skip to Main Content
Met Trainees Bender Een Dag In De Wereld Van De Energietransitie Gedoken

Met trainees Bender een dag in de wereld van de energietransitie gedoken

Het is Bender weer gelukt om een groep mooie jonge mensen te werven voor het traineeprogramma ‘fysieke leefomgeving en duurzaamheid’. De eerste paar weken krijgen deze trainees volop trainingen en ik mocht de groep in Amsterdam een dag meenemen in de praktijk van de energietransitie.

Klimaatakkoord Parijs

Vooral de RES (Regionale Energie Strategie), de inpassing van energieprojecten in de leefomgeving, participatie en wat er allemaal op gemeenten af komt op het gebied van de energietransitie waren centrale vragen. Echter dit start allemaal vanuit Klimaatakkoord Parijs 2015. Daar is tussen landen afgesproken om de temperatuur op aarde niet meer dan 2 graden Celsius te laten stijgen. Het streven is zelfs 1,5 graad. En daarom moet in 2030 49% aan broeikasgassen (CO2) zijn gereduceerd. Een paar jaar later zelfs 95% (in 2050). De ‘opgave’ van Parijs is in Nederland in het nationale Klimaatakkoord vertaald. Een belangrijke regiefunctie is bij de gemeenten neergelegd wat betreft het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in de gebouwde omgeving. Dat houdt in dat er in 2050 geen fossiele brandstoffen, zoals aardgas, meer beschikbaar is voor het verwarmen van en koken in woningen en gebouwen.

Regionale Energie Strategie (RES)

Dit is de reden dat alle gemeenten ook onderdeel zijn van 1 van de 30 RES-regio’s. Ook moeten gemeenten eind 2021 de zogenaamde Transitievisie Warmte hebben opgesteld. Daarin worden energieplannen gemaakt en wordt aangegeven hoe aardgas en in welk tempo waar het aardgas verdwijnt. Om daar mee te oefenen had ik de case Benderland en Benderdorp meegenomen. Oefenen en puzzelen met een realistisch voorbeeld.

Mijn inzicht

Wat mij het meeste is bijgebleven is dat de trainees zich afvroegen waarom de aandacht zo op woningen en gebouwen ligt en waarom bij de industrie, met één van de grootste opgaven om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, nog zo weinig gebeurt. Waarom worden de daar te nemen maatregelen steeds verder in de tijd geschoven. En hoe kan het dat de luchtvaartsector buiten het Klimaatakkoord valt?

Welkom

Welkom in de wondere wereld van de energietransitie en ik gun jullie dat jullie je blijven verbazen, vragen blijven stellen en het verschil gaan maken. Dat kan zowel als beleidsadviseur, projectleider of leidinggevende. Succes allemaal!