skip to Main Content
Werken Met Jong-professionals In De Energietransitie

Werken met jong-professionals in de energietransitie

De afgelopen weken mocht ik weer met jong-professionals optrekken die al werken met vraagstukken rond de energietransitie of dat binnenkort gaan doen. Wat is dat toch heerlijk!

Bender

In april heb ik twee trainingsdagen mogen verzorgen bij Bender in Utrecht. Zij starten een paar keer per jaar met een traineegroep. In de eerste weken van hun traineeprogramma krijgen zijn allerlei trainingen. Ik mocht hun meenemen in de vertaling van het Klimaatakkoord Parijs naar de praktijk die zijn straks tegenkomen bij voornamelijk gemeenten. Op de tweede dag hebben we gewerkt aan de transitievisie warmte voor gemeenten Benderland en aan een wijkuitvoeringsplan voor Benderdorp. Echt de praktijk en ontdekken wat je daarvoor nodig hebt.

Twynstra & Gudde

Bij een masterclass voor de jong talentpool van Twynstra & Gudde mocht ik als één van de drie uitgenodigde experts bijdragen. Centraal thema op deze dag was het maken van een eigen aanpak voor het participatieproces van een aardgasvrije wijk. Gedurende de dag kwamen er dus vervolgens drie experts ‘langs’ die over verschillende thema’s en invalshoeken spraken. Organisator Ruben van de Belt had mij gevraagd of ik in de vorm van een live Q&A bevraagd mocht worden over de praktijk van aardgasvrij aanpakken in de wijk of in het dorp. Maar natuurlijk!

Ontzettend gaaf om zo ervaringen te mogen delen met jonge en zeer enthousiaste mensen over onder andere de aardgasvrij aanpakken in de wijk Berkum in Zwolle en vanuit het plattelandsdorp Wijnjewoude in gemeente Opsterland. Verschillende aanpakken en natuurlijk ook overeenkomsten.

En wat blijft, los van alle techniek en business cases, is dat het werken aan draagvlak en acceptatie altijd op nummer 1 hoort staan.