skip to Main Content

Nieuw IPCC rapport: mens veroorzaakt klimaatverandering

  • blog

Onlangs is het nieuwste IPCC rapport verschenen. IPCC is de afkorting van Intergovernmental Panel on Climate Change en is het klimaatpanel van de Verenigde Naties. Aan dit rapport hebben een paar honderd klimaatwetenschappers uit 66 landen meegewerkt. De wetenschappers hebben voor dit onderzoek 14.000 internationale onderzoeksrapporten bestudeerd.

Conclusies

De temperatuur op aarde stijgt sneller dan verwacht
De klimaatverandering is groot
De mens veroorzaakt deze klimaatverandering

Dit IPCC-rapport verscheen ongeveer 100 maanden voor 2030. 2030 is een belangrijk jaartal in het Klimaatakkoord Parijs en in het Nationale Klimaatakkoord. In Nederland moet dan minimaal 49% van de broeikasgassen zijn gereduceerd ten opzichte van 1990. Dat is nodig om de stijging van de temperatuur op aarde te beperken tot maximaal op 2 graden met een streven van 1,5 graad. Dit inspireerde mij om tot 2030 iedere maand een blog te gaan schrijven over de klimaatverandering en hieraan gerelateerde thema’s. Na deze 99 te gaan!

Opwarming van de aarde gaat sneller dan verwacht

In het nieuwste rapport van IPCC staat dat de temperatuur op aarde stijgt. Deze stijging wordt veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgassen. CO2 is een belangrijk broeikasgas en komt vrij bij verbranding van fossiele brandstoffen. Denk aan kolen, olie, kerosine, diesel, benzine en aardgas. Ook staat in het rapport dat de 1,5 graad temperatuurstijging eerder wordt bereikt, al over 10 jaar. In het Klimaatakkoord Parijs is die 1,5 graad het streven dat de temperatuur op aarde mag stijgen.

Mens veroorzaakt klimaatverandering

In het IPCC rapport wordt de mens als veroorzaker aangewezen. Waar in eerdere rapporten, mogelijk onder politieke beïnvloeding, nog werd gesproken over ‘zeer waarschijnlijk’ is het nu in invloed van de mens nu ‘onbetwistbaar’. Niet eerder is de aarde zo snel opgewarmd als de laatste tweeduizend jaar. Dat heeft grote gevolgen en is nu al merkbaar in ander weer en extremer weer. Door de opwarming van de aarde smelten de poolkappen en tijgt de zeespiegel.

Urgentie en doorpakken

Het rapport geeft aan dat sneller stevige maatregelen nodig zijn om de temperatuurstijging tot maximaal 2 graden te beperken. Zo niet, dan is de kans groot dat de stijging boven die 2 graden uitkomt met als gevolg steeds extremer weer, verdere stijging van de zeespiegel en onomkeerbare gevolgen voor onze leefomgeving. Als aangeven moet in 2030 de uitstoot van CO2 zijn gehalveerd en in 2050 nagenoeg nul zijn.

Links

Om meer achtergrond informatie te lezen is natuurlijk het IPCC rapport de basis, alleen erg uitgebreid. Het nieuwsbericht van de NOS en de conclusie en reactie op het rapport geven al een goed inzicht.