skip to Main Content

CO2 uitstoot neemt weer toe

  • blog

Het verrast mij dat de stijging van de CO2 uitstoot in 2021 zo weinig aandacht heeft gekregen. De oorlog in Oekraïne, torenhoge energieprijzen en het afbouwen van de laatste Corona-maatregelen domineren het nieuws. Echter er zijn natuurlijk meer redenen om weg te kijken. Het is een ongemakkelijke boodschap. En het nieuwe kabinet met een heuse minister van Klimaat & Energie denkt  nog even na over wat te doen en hoe hierop te reageren.

Nog 94 maanden te gaan tot 2030 

Ongeveer 100 maanden voor 2030 is een belangrijk rapport van de IPCC verschenen, het klimaatpanel van de Verenigde Naties. 2030 is een belangrijk jaartal om de doelen van het Klimaatakkoord Parijs en van het Nationale Klimaatakkoord te halen. Nederland moet dan minimaal 55% van de broeikasgassen hebben gereduceerd ten opzichte van 1990. Dat is nodig om de stijging van de temperatuur op aarde te beperken. Dit inspireerde mij om iedere maand tot 2030 een blog te gaan schrijven over de klimaatverandering en hieraan gerelateerde thema’s.

Om mijn verrassing nog meer te duiden haal ik graag het Urgenda-vonnis in herinnering. De overheid is hierin verplicht gesteld om haar inwoners te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. In het vonnis van de Hoge Raad is aangegeven dat in 2020 minimaal 25% van de uitstoot van het broeikasgas CO2 ten opzichte van het referentiejaar 1990 moet zijn gereduceerd. En in Corona-jaar 2020 is ‘met de hakken over de sloot’ dit doel gehaald. Echter dit is natuurlijk niet een op zichzelf staand eenmalig doel. De route is om in 2030 minimaal 55% CO2 te reduceren. In 8 jaar hebben we dus nog eens 30% te gaan. Mij lijkt het dan logisch dat je ieder jaar een zekere groei terug wilt terugzien van ongeveer 4 á 5%. Met andere woorden: in 2021 had het percentage ruim boven de 25% moeten liggen in plaats van de 23,9% waar de teller op blijft steken. Dit is een verkeerde beweging.

Percentage moet omhoog

Je wilt verdere stijging van het percentage zien. Die stijging bevestigt dat de genomen maatregelen niet eenmalig en van toevallige omstandigheden afhankelijk waren en ook dat de maatregelen geborgd zijn. Een verdere stijging laat zien dat nieuwe maatregelen aanvullend werken. Dat lijkt tot op heden niet het geval. Het zijn blijkbaar de toevallige omstandigheden van een relatief warme winter en minder mobiliteit door Corona-maatregelen geweest die het percentage in 2020 net onder de 25% brachten.

In mijn ogen is dat zorgelijk, want juist door de klimaatverandering zijn de 7 warmste winters ooit juist in de afgelopen 7 jaar geweest. De economie groeit en zal verder toenemen omdat we minder afhankelijk van China en Rusland willen worden en hier weer meer gaan produceren. Inmiddels reizen we weer op het oude niveau en staan de alom bekende files weer op de snelwegen en snackt Schiphol naar verdere verruiming van het aantal vliegbewegingen. Dit helpt allemaal niet om CO2 te reduceren.

Meer plan nodig

Er is een meer plan en regie nodig. Natuurlijk energie besparen door energiebesparende maatregelen te treffen en ander energiegedrag. Zowel thuis als ook in de industrie, landbouw sector en wijze van mobiliteit. En betekent ook volop duurzame energie opwekken in de combinatie zon-op-dak en wind-op-land. Niet het één of het ander, niet eerst energie besparen en dan pas opwekken. Allebei is hard nodig, besparen en opwekken, hand-in-hand. Dat allemaal vraagt van onze minister van Klimaat & Energie om in de doe-stand te komen en stappen te zetten. Naast de minister mogen wij natuurlijk ook zelf in de actiestand komen en onze ogen openen. Ik ben benieuwd naar jouw plan!