skip to Main Content
21 Februari 2022: Green Energy Day

21 februari 2022: Green Energy Day

  • blog

Het doel is om in 2050 alle energie die we in Nederland gebruiken duurzaam op te wekken. Op dit moment staat die teller op 14%. 14% van de energie die we in Nederland gebruiken is duurzaam opgewekt. Druk je dit uit op jaarbasis, dan is vandaag, 21 februari, de Green Energy Day. Vandaag hebben we als het ware alle duurzame energie die we in een heel jaar in Nederland opwekken al gebruikt. Dat betekent dat we de rest van het jaar onze energie met fossiele brandstoffen produceren.

Nog 95 maanden te gaan tot 2030 
Ongeveer 100 maanden voor 2030 is een belangrijk rapport van de IPCC verschenen, het klimaatpanel van de Verenigde Naties. 2030 is een belangrijk jaartal om de doelen van het Klimaatakkoord Parijs en van het Nationale Klimaatakkoord te halen. Nederland moet dan minimaal 55% van de broeikasgassen zijn gereduceerd ten opzichte van 1990. Dat is nodig om de stijging van de temperatuur op aarde te beperken. Dit inspireerde mij om iedere maand tot 2030 een blog te gaan schrijven over de klimaatverandering en hieraan gerelateerde thema’s.

Om grote klimaatverandering tegen te gaan is in het Klimaatakkoord Parijs afgesproken dat de aarde maximaal 2 graden mag opwarmen. In de onlangs gehouden klimaattop in Glasgow hebben landen afgesproken te streven naar maximaal 1,5 graad. Om dat te bereiken moet uitstoot van broeikasgassen fors naar beneden. De belangrijkste broeikasgassen zijn methaan en CO2. Bij verbranding van fossiele brandstoffen als kolen, olie en aardgas komt CO2 vrij. Daarom is afgesproken dat in 2050 nagenoeg alle energie duurzaam wordt geproduceerd.

In Nederland wordt 14% van de energie inmiddels duurzaam opgewekt. Dat lijkt aardig, echter in vergelijking met andere Europese landen staat Nederland onder aan de ranglijst. Om de doelstelling van 2050 te halen moet het aantal zonnepanelen en windmolens gemakshalve verzevenvoudigd worden. Daartoe zijn door alle gemeenten de ambities voor 2030 in de RES (regionale energie strategie) aangegeven. Dat is een mooie stap op weg naar 2050.

Hoe wordt Green Energy Day berekend?

14% van 365 dagen is 51,1 dagen. En vandaag, 21 februari, is de 52-ste dag van 2022. Vandaar.

In welke tempo moet de Green Energy Day verschuiven?

Het doel is 100% duurzame energie in 2050. Dat zijn er nog 28 jaar te gaan. Nu is 14% duurzaam en is dus nog 86% energie duurzaam te maken. Als je die 86% deelt door 28 jaar dan moeten we omgerekend ieder jaar 11 dagen opschuiven om goed op koers te blijven. Dat betekent dat in 2023 op 4 maart de Green Energy Day is. Ik kijk er naar uit. Jij ook?