skip to Main Content
Aanvragen Opsterland En Zwolle Geselecteerd In Tweede Ronde Aardgasvrije Wijken

Aanvragen Opsterland en Zwolle geselecteerd in tweede ronde aardgasvrije wijken

Deze week is de selectie bekend gemaakt van de dorpen en wijken die een bijdrage van het Rijk tegemoet kunnen zien van ongeveer 4 miljoen euro. Dit als onderdeel van het zogenaamde Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) van het ministerie van BZK. Uiteindelijk zijn 19 aanvragen geselecteerd en bij 2 daarvan ben ik betrokken. Het betreft de aanvraag voor het dorp Wijnjewoude in gemeente Opsterland en de wijk Berkum in gemeente Zwolle. Ik ben super trots op dit resultaat!

Programma Aardgasvrije wijken

Het Programma Aardgasvrije Wijken is een landelijk programma. Het programma wil leren en ervaringen uitwisselen om te kijken wat nu goede aanpakken zijn om aardgas te vervangen als verwarming voor woningen en bedrijven door een alternatief. Daar is nog weinig van bekend als het gaat om grootschalige aanpak. Huis-aan-huis, straat-voor-straat en wijk-voor-wijk. Dat is reden voor dit landelijke programma. In de eerste ronde (2018) zijn 27 wijken geselecteerd en in de tweede ronde (2020) was het idee om er 25 te selecteren. Dat zijn er dus uiteindelijk 19 geworden van de 71 aanvragen uit heel Nederland. En bij 2 van de geselecteerde wijken ben ik dus betrokken.

Wijnjewoude (gemeente Opsterland)

Bij de aanvraag voor Wijnjewoude ben ik projectleider geweest. Samen met gemeente Opsterland en energiecoöperatie WEN is de aanvraag voorbereid en ingediend. Kern van de aanvraag is tweeledig. Enerzijds fors aardgas besparen (45%) door isoleren van woningen en gebouwen, de inzet van elektrische warmtepompen en door ander energiegedrag. De andere 55% van het huidige aardgasverbruik wordt vervangen door de inzet van groen gas. Dit groen gas komt vrij door vergisting van koeienmest van 18 rundveeboeren in en nabij Wijnjewoude. Super interessant concept dat vooral voor kleine dorpen en haar inwoners in het buitengebied op het platteland één van de weinig reële alternatieven is om aardgas te vervangen. En dat gaan we in Wijnjewoude leren en ontdekken.

Berkum (gemeente Zwolle)

In Zwolle heb ik meegedacht en meegeschreven aan de aanvraag. Als projectleider van Berkum Energieneutraal ken ik de wijk en het vraagstuk erg goed. Vanaf 2018 denkt deze wijk na over de energietransitie met als doel energieneutraal. En ook al vanaf 2018 is er een intensief contact met de wijkbewoners. Ook in Berkum ligt de focus op energie besparen en loopt het traject nog om tot een definitieve keuze van het wijkenergiesysteem te komen, de vervanger van aardgas. Daarom ligt in Berkum de focus op aardgasvrij-ready. In 2028 moeten de woningen en gebouwen dusdanig zijn aangepast dat het aardgas dan of op later moment vervangen kan worden.

Voor vervanging van aardgas zijn twee opties in beeld: een warmtenet met ondiepe geothermie in combinatie met energie uit oppervlaktewater uit de rivier De Vecht of een hybride oplossing met een alternatief gas (bijvoorbeeld groen gas of waterstof). Bij een hybride oplossing verwarm je in het voorjaar, zomer en najaar je huis met een lucht-warmtepomp en bij koude winter dagen gebruik je het alternatieve gas om je huis te verwarmen.

Foto: Kick Smeets