skip to Main Content
Verduurzamen Woningen In De Zwolse Wijk Berkum

Verduurzamen woningen in de Zwolse wijk Berkum

Stap voor stap naar energieneutrale wijk Berkum

Om ervaring op te doen waar inwoners tegenaan lopen om hun huis te verduurzamen moet je ook gewoon stappen zetten. Wanneer doen inwoners mee? Waarom haken ze toch weer af of kiezen ze hun eigen spoor? Relevante vragen waar we graag antwoord op willen krijgen.

In de wijk Berkum in Zwolle wordt vanaf 2018 gewerkt aan een energieneutrale wijk. Langs drie sporen wordt gewerkt richting dat doel. De energievraag terugdringen, collectief energie opwekken en een keuze maken als alternatief voor aardgas. In het eerste spoor, terugbrengen van de energievraag, gaat het om energie besparen. Meer en beter isoleren, zuinigere apparaten en ander energiegedrag.

Leren in de praktijk

Op papier kennen we de stappen. Alleen van denken naar doen is echt wat anders. Dat gebeurt nu in Berkum. In november 2019 is namelijk het plan bedacht voor het de eerste fase voor het verduurzamen van woningen. Het idee is om 50 tot 100 woningeigenaren op vrijwillige basis deel te laten nemen aan het project. Zij krijgen een professioneel energieadvies en vervolgens gaat het projectteam ‘vraag en aanbod’ bij elkaar brengen. In mei 2020 is het project (vanwege COVID-19) via een online bewonersavond in Berkum gelanceerd. Vanaf juli zijn de eerste energieadviezen uitgebracht en tot op heden zijn er ruim 90 deelnemers die meedoen. Inmiddels zijn er pakketten samengesteld qua glas, isoleren van vloer, spouw en dak en het leggen van zonnepanelen op de daken. Hiervoor zijn marktpartijen geselecteerd en op 14 december hebben de marktpartijen zich voorgesteld via wederom een online bewonersavond.

De eerste offertes zijn uitgebracht en we kijken er naar uit of deze aanpak in Berkum ook daadwerkelijk tot significante verduurzamingsstappen gaat leiden.

Het project Berkum in het kort

  • 2.000 woningen (1.500 koopwoningen en 500 huurwoningen), 50 bedrijven en 4.000 inwoners.
  • Sinds oktober 2020 is Berkum geselecteerd als één van de aardgasvrije wijken in Nederland in het programma PAW van het Ministerie van BZK

Mijn rol in het project