skip to Main Content
Betaalbaarheid Belangrijk Onderwerp Bij Aardgasvrij Maken

Betaalbaarheid belangrijk onderwerp bij aardgasvrij maken

Hoe en wanneer gaan bestaande woningen van het aardgas af? Dat hangt van veel factoren af. Wat is het alternatief voor aardgas? Is er al een bewonersinitiatief of is de wijk georganiseerd en zo niet hoe bereik je alle inwoners? En tot slot: wie gaat welk deel betalen In de Zwolse wijk Berkum hebben we hier al drie jaar ervaring mee. Reden voor De Stentor om in het kader van de Tweede Kamerverkiezingen Ben Koopman (voorzitter van Stichting Duurzaam Berkum) en mij als projectleider te interviewen. Waar moet het nieuwe kabinet, als het aan ons ligt, accenten leggen? Ben Koopman geeft aan om het Rijk meer regie te geven en mijn suggestie is om de gebouw gebonden financiering nu echt vorm te geven. Op 26 februari 2021 verscheen het interview in de krant.

Foto: Kick Smeets