skip to Main Content

Gaat het Klimaatschadefonds helpen bij het halen van de klimaatdoelstellingen?

  • blog

Het enige pluspunt van de klimaattop vorige week in Egypte is dat er een Klimaatschadefonds komt. Dat fonds komt er voor landen die het meest te maken krijgen met de klimaatverandering. In Sharm-el-Sheikh zijn geen aanvullende afspraken gemaakt hoe de opwarming tot 1,5 graad Celsius beperkt blijft. Een teleurstellende uitkomst. Daarom richt ik mijn op dat ene lichtpuntje: het Klimaatschadefonds. Gaat dat fonds ook helpen om de opwarming van de aarde te voorkomen?

Nog 86 maanden te gaan tot 2030

Ongeveer 100 maanden voor 2030 is een belangrijk rapport van de IPCC verschenen, het klimaatpanel van de Verenigde Naties. 2030 is een belangrijk jaartal om de doelen van het Klimaatakkoord Parijs, de Klimaatwet en van het Nationale Klimaatakkoord te halen. Nederland moet dan minimaal 55% van de broeikasgassen hebben gereduceerd ten opzichte van 1990. Dat is nodig om de stijging van de temperatuur op aarde te beperken. Dit inspireerde mij om iedere maand tot 2030 een blog te gaan schrijven over de klimaatverandering en hieraan gerelateerde thema’s.

Klimaatschadefonds

Op aandringen van een groep van 77 armste landen, plus China, komt er een Klimaatschadefonds. Deze groep landen wordt het hardst getroffen door de opwarming van de aarde. Door het stijgen van de zeespiegel verdwijnt vruchtbare landbouwgrond. Met minder landoppervlakte en minder productie van voedsel tot gevolg. In de onderhandelingen is nu afgesproken dat er een commissie komt. Die commissie gaat onderzoeken welke vorm het fonds krijgt, welke landen een bijdrage moeten leveren aan dit fonds en waar het geld naar toe gaat. Als dat geen reden is om de vlag uit te hangen?

Waarom het Klimaatschadefonds?

Belangrijkste reden is dat veel arme landen de gevolgen van klimaatverandering ondervinden, terwijl ze zelf niet of nauwelijks bijdragen aan die klimaatverandering. De arme landen hebben zelf geen middelen om zich voor te bereiden op die verandering. De klimaatverandering is vooral het gevolg van de industrialisering van Europa en de Verenigde Staten. Daarom is het ook wel reëel dat vooral die continenten bij moeten gaan dragen aan het Klimaatschadefonds.

Voorbeelden

Vorig jaar op de klimaattop in Glasgow was het de minister van Buitenlandse Zaken van Tuvalu die staand in het water aandacht vroeg voor de zeespiegelstijging als bedreiging voor zijn land in de Stille Oceaan. Eerder bekeek ik een keer de indrukwekkende TED-talk van de premier van Bhutan, een koninkrijk in de Himalaya tussen China en India. Een land dat CO2 negatief is en wel de gevolgen ervaart van de klimaatverandering.

Waar gaat het geld naar toe?

Het zal nog lang duren voor de commissie het fonds, het geld en de bestemmingen heeft bepaald. Alleen ik neem alvast een voorschot op de vraag waar je dit geld voor inzet en of dit helpt ook om klimaatverandering te voorkomen. Je kunt de arme landen geld geven in de vorm van compensatie of schadevergoeding met een vrije bestemming wat het land ermee doet. Je vergoedt de schade die zij ondervinden. Hiermee stopt de klimaatverandering niet. Je kunt de landen ook helpen om dijken aan te leggen, het land te verhogen en gemalen te plaatsen. Hiermee stopt de klimaatverandering ook niet. Dit is overigens wat Nederland zelf ook doet. We verhogen de dijken en blijven fossiele brandstoffen gebruiken. De kolencentrales zijn weer open en het prijsplafond compenseert de fossiele aardgasrekening.

Tot slot

Tot slot kun je het geld uit het Klimaatschadefonds ook bestemmen voor het duurzaam opwekken en toepassen van energie en aan de omschakeling om middels duurzame energie eten te koken bijvoorbeeld. Dus niet meer eten koken op hout wat nu nog leidt tot veel CO2 uitstoot. Daarmee help je de klimaatverandering voorkomen. Alleen als de besluitvorming voor het op te richten fonds net zo succesvol gaat als de top zelf, dan staat veel arme landen het water al letterlijk tot aan de lippen. En dat leidt weer tot migratiestromen, minder landbouwgrond, minder voedsel en spanningen elders. Om meer redenen moeten we echt tempo maken om klimaatverandering een halt toe te roepen!