skip to Main Content
Hoezo Huizen Bouwen Zonder Duurzame Maatregelen?

Hoezo huizen bouwen zonder duurzame maatregelen?

  • blog

Tijdens het RTL debat in aanloop van de komende Tweede Kamer verkiezingen werd afgelopen zondag gesproken over het woningen tekort in Nederland. Een prima en relevant onderwerp lijkt mij. Zonder het over de oorzaken te hebben hoe het kan dat er minder wordt gebouwd, en dat was wel interessant geweest om enige reflectie te zien, werd door verschillende partijen wel een oplossing gegeven. Laten we bouwen met minder duurzame maatregelen. Pardon? Mijn ogen vielen uit de kassen.

Hoe kunnen partijen die zichzelf serieus nemen en ambitie hebben om regeringsverantwoordelijkheid te willen dragen dat nu opperen? Is dat nu het kaliber politici die vergezichten heeft om Nederland te behoeden voor gevolgen van klimaatverandering? Want die gevolgen liegen er niet om. Ik noem er nu slechts twee: bestaanszekerheid en migratiestromen. Laten dat nu juist de onderwerpen waar het om gaat bij deze verkiezingen. Vandaar mijn oprechte verbazing met deze denkrichting.

Nog 74 maanden te gaan tot 2030

Ongeveer 100 maanden voor 2030 is een belangrijk rapport van de IPCC verschenen, het klimaatpanel van de Verenigde Naties. 2030 is een belangrijk jaartal om de doelen van het Klimaatakkoord Parijs, de Klimaatwet en van het Nationale Klimaatakkoord te halen. Nederland moet dan minimaal 55% van de broeikasgassen hebben gereduceerd ten opzichte van 1990. Dat is nodig om de stijging van de temperatuur op aarde te beperken. Dit inspireerde mij om iedere maand tot 2030 een blog te gaan schrijven over de klimaatverandering en hieraan gerelateerde thema’s.

Bouwen met minder duurzame maatregelen

Mijn eerste vraag is gelijk hoe je dat eigenlijk doet, want er is een Bouwbesluit in Nederland. Laten we die dan rechts liggen? Los daarvan is het de vraag of het ethisch is om huizen zonder isolatie, zonder ventilatie, met enkel glas en met een aardgasgestookte CV installatie te bouwen. Laat je mensen dan in ‘dozen’ wonen en hebben de politici voor ogen dat we hiermee de woningmarkt gaan versnellen? Kunnen we dan wel 90.000 dozen (woningen) per jaar gaan bouwen?

Bestaanszekerheid

Stel dat we deze ‘dozen’ gaan bouwen. Wat betekent dit voor de gezondheid van mensen die in deze huizen wonen en nog meer, wat betekent dit voor de energierekening. Ik durf er niet aan te denken en zie de al torenhoge kosten van zorg verder stijgen en zie ook onbetaalbare energierekeningen. Het nieuwe kabinet mag gelijk compensatie in haar begroting opnemen, het prijsplafond 2.0. Bestaanszekerheid is één van de speerpunten in deze verkiezingen. Dan zorg je toch voor robuuste en toekomstbestendige plannen zodat mensen hun beperkte geld aan de goede zaken kunnen besteden en niet om de winsten van de fossiele industrie te ondersteunen?

Migratiestromen

Eén van de grote gevolgen van klimaatverandering wordt de wereldwijde migratiestroom die op gang gaat komen. Door ondergelopen land en landbouwgebieden gaan mensen verplaatsen. Velen hiervan zullen naar Europa komen. Door woningen te bouwen zonder duurzame maatregelen stimuleer je de CO2 uitstoot en de verdere opwarming van de aarde en dus stimuleer je hiermee ook de migratiestroom. Het inzicht in dit domino-effect is blijkbaar net iets te veel gevraagd voor de politieke leiders in het RTL debat afgelopen zondag.