skip to Main Content
Sustainable MBA In One Day

Sustainable MBA in One Day

Alle belangrijke basis en nieuwe theorieën, modellen en inzichten op het gebied van duurzaamheid in één dag. Dat leek me een strak plan en zo heb ik op 11 mei in Utrecht de Sustainable MBA in One Day gevolgd. De dag heeft mij veel nieuwe inzichten opgeleverd, omdat over de volle breedte van duurzaamheid de business wordt beschouwd en diverse management theorieën en praktijkvoorbeelden hieraan worden gekoppeld. Een mooie rode draad door de dag heen. Dat hebben Annick Schmeddes en Paul van Ruiten mooi neergezet!

Nog 80 maanden te gaan tot 2030 

Ongeveer 100 maanden voor 2030 is een belangrijk rapport van de IPCC verschenen, het klimaatpanel van de Verenigde Naties. 2030 is een belangrijk jaartal om de doelen van het Klimaatakkoord Parijs, de Klimaatwet en van het Nationale Klimaatakkoord te halen. Nederland moet dan minimaal 55% van de broeikasgassen hebben gereduceerd ten opzichte van 1990. Dat is nodig om de stijging van de temperatuur op aarde te beperken. Dit inspireerde mij om iedere maand tot 2030 een blog te gaan schrijven over de klimaatverandering en hieraan gerelateerde thema’s.

Ontwikkelingen door de jaren heen

We starten de dag met de ontwikkeling van duurzaamheid door de jaren heen. Wat mij opvalt is dat er eerst een incident moet zijn. Er is bijvoorbeeld vervuiling in de zee dat leidt tot sterfte van vissen. Pas nadat veel vissen dood zijn gegaan worden maatregelen getroffen. De reflex is dat er eerst een incident is en daarna volgt wetgeving. Van onbewust-onbekwaam groeien we via bewust-onbekwaam, bewust-bekwaam naar uiteindelijk onbewust-bekwaam. Een bekend model in talent ontwikkeling en ook zo mooi toepasbaar om met deze bril naar duurzaamheid te kijken. Want als de consument, om welke reden ook maar, duurzame eisen stelt aan haar product, gaat de markt vanzelf bewegen.

Markt

Op die manier hebben we ook naar de markt gekeken. Is een merk volgend of juist pro-actief, wil een bedrijf voldoen aan minimale wetgeving of wil het bedrijf trendsetter zijn. Dat laatste is ook de reden dat er ontzettend veel certificaten zijn. Bedrijven willen laten zien dat ze aan een bepaalde norm voldoen.

Waarde creatiemodel

Zelf vond ik het waarde creatiemodel erg interessant. Centrale vraag hierbij is hoe je de drie bekende P’s (people, profit en planet) integreert en waardeert als verschillende kapitalen in jouw voortbrengingsproces. Juist door die P’s op te delen in verschillende vormen van kapitaal kun je ook per onderdeel hier doelen aan koppelen. Uiteindelijk kwamen we erop uit dat duurzaam ondernemen winst verdelen is om regeneratie over alle kapitalen te bewerkstelligen. Dat klinkt wat ingewikkeld, alleen in mijn woorden moet je als onderneming een bijdrage leveren om te zorgen dat alle input die je inzet in jouw organisatie kan herstellen en kan groeien. Dat geldt voor mensen en materialen.

Circulaire economie

Hergebruik van materialen is hierbij van belang. Hoe produceer je producten en op welke manier denk je bij de productie al na over het hergebruik (regeneratie) van het materiaal. Inmiddels zijn winkels verplicht om de oude koelkast bijvoorbeeld weer in te nemen. Maar ook zijn er concepten dat je een matras ‘huurt’ en na een aantal jaren gebruik weer omwisselt voor een andere. De leverancier houdt op die manier grip op de keten. In de circulaire economie wordt nagedacht hoe het oorspronkelijk product (deels) kan worden hergebruikt in een nieuw eindproduct, hoe de retourstromen lopen en hoe maar deels gebruikte producten weer als ‘refurbished’ ingezet kan worden.

Gedragsbeïnvloeding

In het IPCC rapport van 2022 is aangegeven dat gedragsverandering een grote rol speelt om klimaatverandering te stoppen. Alleen we weten ook dat dit niet eenvoudig is. Wat maakt het zo ingewikkeld om ander gedrag te laten zien? Ook hier hebben we aan de hand van een 6 stappenmodel naar gekeken. Ook hier speelt dat onbewust-onbekwaam een erg grote rol speelt. Of soms weten we ook wel dat vliegen niet goed is voor het milieu, alleen past het ons ook goed om even de andere kant op te kijken. Immers die vliegtuigen vliegen toch redeneren wel dan.

Paul Hawken

Tot slot hebben we een dialoog met Paul Hawken gevoerd. Paul is een beroemde Amerikaanse milieuactivist en heeft vele boeken geschreven. Een bijzonder denker en een man die ons hoop geeft. Onder andere schreef hij een boek over regeneration. Hij roept ons op om over onze toekomst na te denken en bijvoorbeeld over een ander voedselsysteem dat gezonder is en zo ook helpt om de gezondheidskosten laag te houden.

Al met al vond ik het een super interessante dag. Nu eens kijken hoe ik dit bij mijzelf kan integreren.