skip to Main Content

Zijn terugverdientijden belangrijker dan de opwarming van de aarde tegen te gaan?

  • blog

Is er nu wel of geen verplichting om vanaf 2026 een hybride warmtepomp te plaatsen als de CV-ketel wordt vervangen? Ik meende toch echt gehoord te hebben dat dit de bedoeling was. Mooi dacht ik destijds, want nu geef je eigenaren van woningen en installateurs een duidelijk handelingsperspectief. Tegelijkertijd werk je hiermee aan het grotere doel om minder fossiele brandstoffen te verbruiken en hierdoor minder CO2 uit te stoten en dus de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Nog 76 maanden te gaan tot 2030

Ongeveer 100 maanden voor 2030 is een belangrijk rapport van de IPCC verschenen, het klimaatpanel van de Verenigde Naties. 2030 is een belangrijk jaartal om de doelen van het Klimaatakkoord Parijs, de Klimaatwet en van het Nationale Klimaatakkoord te halen. Nederland moet dan minimaal 55% van de broeikasgassen hebben gereduceerd ten opzichte van 1990. Dat is nodig om de stijging van de temperatuur op aarde te beperken. Dit inspireerde mij om iedere maand tot 2030 een blog te gaan schrijven over de klimaatverandering en hieraan gerelateerde thema’s.

Weer ruis

Alleen, mogelijk door de aankomende landelijke verkiezingen, merk ik dat een rechte rug toch minder recht is. Want …….. er is alleen een verplichting om een hybride warmtepomp te plaatsen, wanneer die warmtepomp in zeven jaar wordt terugverdiend. Rekenmeesters geven aan dat wanneer jouw huidige verbruik onder de 1.500 kubieke meter aardgas per jaar is en de elektriciteitsprijs op € 0,25 en aardgasprijs op € 1,25 ligt, de terugverdientijd in dat geval groter is dan zeven jaar.

In deze passage zitten zoveel aannames, dat het weer is gelukt ‘ruis’ te veroorzaken. Vorige week bij de buurtborrel (burendag) merkte ik dat ook. Buren twijfelen of ze nu wel of niet die stap moeten zetten, of het wel of niet verplicht is en of ze nog snel de oude ketel voor 2026 moeten vervangen om van die verplichting af te komen. Het resultaat is vervolgens dat ook sommige van mijn buren gaan afwachten en we weten de klimaatverandering dat niet doet.

Ik heb moeite met de aannames. Dat komt omdat die zo persoonlijk zijn. Bijvoorbeeld door het stookgedrag, hoe groot het huishouden is en ook of de inwoners veel thuis zijn of niet. Hierdoor kan het zo zijn dat in een twee-onder-een-kap woning de linker bewoners wel en de rechter bewoners niet binnen zeven jaar de warmtepomp hebben terugverdiend en dus wel of niet verplicht zijn de hybride warmtepomp te plaatsen. Daarnaast zijn de genoemde prijzen absurd. Deze liggen behoorlijk onder het prijsplafond, terwijl de huidige prijzen nog steeds rond het prijsplafond zitten. In de komende zeven jaar lijkt het mij onwaarschijnlijk dat deze weer op die oude niveaus komen. Door fluctuaties in de prijzen, we zien dat met de oorlog in Oekraïne, wordt het onnavolgbaar hoe de individuele  terugverdientijd er in de komende jaren uit komt te zien.

Waarom werken met terugverdientijden?

Eigenlijk is het ook wel bijzonder dat we als particulieren met terugverdientijden moeten werken. Ik weet niet hoe dat bij jullie gaat, alleen wij hebben het niet over terugverdientijden gehad toen we de keuken en badkamer hebben verbouwd. Ook niet toen we andere auto gingen kopen en ook niet toen we onlangs op vakantie zijn gegaan. Jullie wel? Waarom dan toch die gekkigheid dat we bij het voorkomen van de opwarming van de aarde en voor de toekomst van onze kinderen het principe van ’terugverdientijden’ leidend laten zijn.

Maak het simpel

Tot slot: maak het simpel. Alleen al in dit voorbeeld om bij de hybride warmtepomp te werken met de gekkigheid van terugverdientijd kan dit er dus toe leiden dat mijn buren wel en wij bijvoorbeeld niet verplicht zijn er eentje aan te schaffen. Dat zorgt voor onduidelijkheid. Ook een interessante vraag is wie straks ‘controleert’ of ik wel of niet verplicht was een hybride warmtepomp te plaatsen.

Mijn idee is om niet te werken met een verplichting vanuit de overheid om een (hybride) warmtepomp te plaatsen en andere duurzame maatregelen te treffen, maar om de fossiele brandstof prijs boven de 1.200 kuub per jaar zwaarder te belasten. We zagen afgelopen winter dat dit super heeft geholpen om minder aardgas te verbruiken. Tot 1.200 kuub aardgas per jaar handhaven we wat mij betreft het prijsplafond van € 1,40 en daarboven worden fossiele brandstoffen, dus ook aardgas, duurder. Dan hoeft de overheid niets voor te schrijven en maken inwoners zelf wel keuzes. Dat gaat sneller, is simpeler, duidelijker en helpt daadwerkelijk om de uitstoot van CO2 te beperken.